Konut Fiyatları Temmuz Ayında Arttı

21/08/2019

Tüm konut tiplerinde konut fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya oranla artış gösterdi. Aynı dönemde konut stoğunun %2.3’ü erirken bitmemiş konutlara talep bitmiş konut projelerinden daha fazla oldu.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Temmuz ayında bir önceki aya göre %0.32, geçen yılın aynı dönemine göre %2.75 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %86.60 oranında nominal artış gerçekleşmiştir.

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde %0.32 oranında nominal artış; 2+1 konut tipinde %0.42 oranında nominal artış; 3+1 konut tipinde %0.26 oranında nominal artış ve 4+1 konut tipinde %0.18 oranında nominal artış gerçekleşmiştir.

Temmuz ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %5’lik (son 6 aylık ortalama %7) kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutların tercih edildiği gözlenmiştir.

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Temmuz ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde stoklarda adet bazında %2.32 oranında erime gözlenmiştir.

Temmuz ayında, satışı gerçekleştirilen konutların %49’u bitmiş konut stoklarından, %51’i bitmemiş konut stoklarından oluşmaktadır.

2. El Konut Fiyatları Arttı

Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %0.20, geçen yılın aynı dönemine göre ise %3.87 oranında nominal artış göstermiştir.

Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1.08, geçen yılın aynı dönemine göre ise %5.29 oranında nominal artış göstermiştir.

Sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getiri, ülke genelinde aylık bazda %0.63, yıllık bazda ise %9.32 şeklinde gerçekleşmiştir.

Temmuz ayında amortisman süresi ülke düzeyinde 19.3 yıl olarak ölçülmüş, yıllık brüt getiri oranı ise %5.31 olarak kaydedilmiştir.

Kaynak: KrediPazarı