Konut Kredisi Almadığı Halde Taksitler için İcra Geldi

19/04/2013

Tapudaki sorun yüzünden konut kredisi kullanamayan tüketiciye kredi kullanmış gibi ödenmeyen taksitler yüzünden icralık oldu

Korkuteli İlçesi'nde oturan Bayram Gedikoğlu, bir bankaya başvurarak Sinan Mahallesi, 1585 ada üzerinde bulunan apartmandaki bir daireyi 120 ay vadeli 50 bin lira konut kredisi kullanarak satın almak istedi. Banka ve Gedikoğlu arasında 17 Nisan 2009 tarihinde konut kredisi sözleşmesi yapıldı, DASK poliçesi hazırlandı ve borçluya hayat sigortası yapıldı. Ancak, tapu devir işlemi sırasında satıcının nüfus kayıtlarında yer alan baba ismindeki bir hata yüzünden satış gerçekleşmedi. Söz konusu isimdeki harf hatasının ancak mahkeme kararıyla giderilebilecek olması nedeniyle de satıştan vazgeçildi. Satış gerçekleşmediği için banka da satıcının evinin tapu kaydına 'ipotek' şerhi koyamadı.

Konut Kredisi Almadığı Halde Taksitler için İcra Geldi

Satışın gerçekleşmemesi ve 50 bin TL turarındaki konut kredisinin ne dairenin satıcısına ne de Bayram Gedikoğlu'na ödenmemesine rağmen banka yetkilileri sözleşmeyi iptal etmedi. Banka, kendi şubesinde Bayram Gedikoğlu'nun adına bir hesap açıp parayı bu hesaba aktararak, hesap üzerine bloke koydu. Aradan bir süre geçtiğinde banka tarafından Bayram Gedikoğlu'na konut kredisi taksitlerini ödemediği gerekçesiyle ödeme emri çıkartıldı. Gedikoğlu'nun itirazlarına rağmen geçmiş kredi taksidi ödemeleri ve masraflarıyla ilgili olarak banka 28 Temmuz 2009 tarihinde Antalya 12'nci İcra Müdürlüğü aracılığıyla haciz işlemi başlattı.

Tüketici Mahkemesi Bankayı Haklı Buldu

Bayram Gedikoğlu ise avukatı Mehmet Ali Öztürk aracılığıyla banka aleyhine dava açtı. Ancak Tüketici Mahkemesi bankayı haklı bularak, Bayram Gedikoğlu'nun parayı ödemesi gerektiğine karar verdi. Avukat Öztürk, Tüketici Mahkemesi'nin bu kararına itiraz ederek, temyiz başvurusunda bulununca dosya Yargıtay'a gönderildi.

Yargıtay Kararı 'Kredi İşlemleri İptal Edilmeli'

Yargıtay 13'üncü Hukuk Dairesi, temyiz başvurusunu değerlendirdikten sonra verdiği kararda, dairenin tapu kaydındaki, ancak mahkeme kararıyla giderilebilecek sorunu sürecin başından beri bilen bankanın, basiretli tacirin göstermesi gereken özen ve yükümlülüğü gereğince kredi işlemlerinin iptal etmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay kararında, bankanın sorun çözülüp ipotek tesis edildikten sonra geri ödeme planını, kredinin verilişine göre yeniden düzenlenmesi gerektiği yönündeki bilirkişi raporunu da dikkate aldı.

Kararda, davalı bankanın kredinin tesisi sırasında kusurunun bulunması nedeniyle davacı Bayram Gedikoğlu'nun menfi tespit davasının kabulü, banka tarafından açılan itirazın iptali davasının ise reddi gerekirken, Tüketici Mahkemesi'nin bu hususlar gözetilmeksizin yazılı şekliyle hüküm tesis etmesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna ve kararın bozulması gerektiğine karar verdi.

Kaynak: Doğan Haber Ajansı