Konut Kredisi Hakkında Merak Edilenler

06/11/2018

Konut kredisi hakkında, ne kadar konut kredisi çekilebilir? Konut kredisine vergi muafiyeti var mıdır? Bankalar tarafından krediye ek uygulanan masraflar ve kredi kapsamında uygulanan sigortalar nelerdir? konut kredisi hakkında merak edilen tüm soruları KrediPazari.com cevapladı.

Konut Bedelinin Tamamı için Konut Kredisi Kullanılabilir mi?

BDDK'nın 16/12/2010 tarihli kararı gereğince; konut kredileri ve konut teminatı altında kullandırılacak kredilerde, kredi tutarı teminat olarak alınacak konutun ekspertiz değerinin %80'ini aşamaz. Satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin %20’ini kendiniz peşinat olarak ödemelisiniz. Ancak birden fazla gayrimenkulün teminat olarak alındığı kredilerde toplam teminat oranlarının dikkate alınacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla satın alacağınız konutun yanı sıra, halihazırda tamamı kendinize ait başka bir konutunuzun da ipotek alınması koşulu ile yeni satın alınacak konutun tamamı da kredilendirilebilmektedir.

Konut Kredisinde Vergi Muafiyeti Var mı?

Konut kredileri, kredi faizi üzerinden hesaplanan oranındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ile %5 oranındaki Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisiden (BSMV) muaftır. Kendinize ait olan bir konutu ipotek vererek kullandığınız diğer krediler ise %5 oranındaki BSMV’den muaftır. Ancak, 'lik KKDF'yi ödemek zorundasınız. KKDF ve BSMV oranları Bakanlar Kurulu’nca değiştirilebilmektedir.

Konut Kredisi Kullanmaktan Vazgeçilirse Ekspertiz Ücreti Ödenir mi?

Konut kredisi için bankaya başvurduğunuzda ekspertiz ücreti konusunda sizi bilgilendirmek zorundadır. Bu bilgilendirme yapılmaksızın herhangi bir ekspertiz faaliyetine başlanamaz ve ücret de talep edilemez. Bilgilendirme ve ekspertiz sonrası kredi kullanmaktan vazgeçseniz dahi banka değerleme şirketinden aldığı hizmetin fatura karşılığı bedelini şirkete ödeyeceği için bu tutarı sizden ister. Bankanın sizden talep edeceği ücret ekspertiz fatura bedelini geçemez.

Konut Kredisi Kapsamında Hangi Sigortalar Yapılır?

Konut kredisi alırken doğal afet sigortası (DASK) zorunludur. Bunun dışındaki sigortalar kanunen zorunlu olmayan sigortalardır. Krediye bağlı olarak konut sigortası veya yaşam sigortası yapılması sizin seçiminizdir. Karşılıklı rıza sonucu hangi sigortaların yapılacağı sözleşme ile de belirlenebilir. Ancak, hangi sigorta şirketinden sigorta yapacağınız konusunda kimse sizi zorlayamaz. Konut Sigortası:Krediyi, doğal afet, yangın, hırsızlık, terör, grev, kargaşa, vb. risklere karşı, evin inşa bedeli üzerinden açık yazılı talebiniz ile teminat altına alan sigortadır. Poliçesi yıllık düzenlenir ve kredi vadesi boyunca her yıl yenilenmelidir. Deprem Sigortası(DASK): Krediyi, deprem sonrası yangın, infilak ve yer kaymasından dolayı oluşabilecek maddi zararlara karşı DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) tarafından belirlenen standart bedeller üzerinden teminat altına alan sigortadır. Yıllık düzenlenir ve kredi vadesi boyunca her yıl yenilenmelidir. Hayat Sigortası: Vefat veya sürekli maluliyet durumunda, seçilen sigorta ürününe göre, kredi kullandırım tutarını ya da kalan kredi borcunu açık yazılı talebiniz ile teminat altına alan sigorta olup, yıllık ya da uzun süreli (kredi vadesi boyunca) olarak düzenlenebilir. Poliçenin yıllık olarak düzenlenmesi durumunda her yıl yenilenmelidir.

Konut Kredisi Kullanılan Bankadan Sigorta Yaptırmak Zorunlu mu?

Banka açık ve kanıtlanabilir bir talebiniz olmaksızın aldığınız konut kredinize ilişkin sigorta yapamaz. Bununla birlikte karşılıklı rıza sonucu hangi sigortaların yapılacağı kredi sözleşmeniz ile belirlenebilir. Sigorta yaptırmak istemeniz halinde ise istediğiniz sigorta şirketini seçebilirsiniz, banka yaptırmış olduğunuz sigortayı kabul etmek zorundadır.

Konut Kredisi için Alınan Hangi Masraflar Yasal Değil?

Bankalar kredi kullandırırken tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne ad altında olursa olsun başkaca bir ücret alamaz. Kredi tahsis ücreti, kullandırılan kredi ana parasının binde beşini geçemez. Rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde banka yalnızca üçüncü kişilere ödediği ücretleri sizden alabilir.

Konut Kredisi Nakit Olarak Alınabilir mi?

Konut kredisi tutarını nakit olarak almanız mümkün değildir. İpotek teminatlı konut kredisi kullandırımında kredi bedeli size nakit olarak verilmeyip, gayrimenkul satıcısının hesabına aktarılmaktadır.

Kaynak: KrediPazarı