Konut Kredisi ile Ev Satın Alıp Borcunu Kirayla Ödeyenler Sigortayla Garanti Altına Alınıyor

20/07/2017

Konut kredisi ile ev satın alan kişi, kredi borçlarını satın aldığı evin kira geliriyle ödemeye çalışıyor.

Türkiye’de toplamda 2 milyonu aşkın kişi konut kredisi kullanıyor. Konut kredisi ile ev satın alan kişi, kredi borçlarını satın aldığı evin kira geliriyle ödemeye çalışıyor. Kira gelirinin kesintiye uğradığı durumlarda konutun ipotek altına alınması, icra yoluyla satılması gibi durumlarla karşılaşma riski artıyor.Kredi ödemelerinde risk yaşamamak için kira ödemelerinin sigorta vasıtasıyla garanti altına alınması, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyor.

Türkiye’de konut kredisi kullanarak ev sahibi olanların sayısı 2 milyonu aştı. Konut kredisi kullananların birçoğu, satın alınan evden elde edilen kira geliriyle kredi taksitini ödüyor. Kiracının kirayı ödemediği durumlarda gelirde sıkıntı yaşayan kişi evi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Kira gelirini garanti altına alan Ray Sigorta’nın Trink Kira Sigortası, ev sahibini mağdururiyetten kurtarıyor. Düzenli borç ödenmesi ve güvenle borç çekenlerin oranındaki artış, bankacılık sektörünün gelişimine de katkı sağlıyor. Trink Kira Sigortası’nın satış organizasyonunu üstlenen Kuzey Sigorta’nın Genel Müdürü Derya Gülgeç; "Dar gelirli hane halklarının ve yatırımcı sıfatı ile mülk edinenlerin kira gelirine bel bağlayarak konut alımına girişmeleri, kiranın ödenmemesi nedeniyle taksitlerin geri ödemelerinde oluşan düzensizlik; kredinin önce yakın izlemeye alınmasına, akabinde takip sürecine girmesine ve ipotek alınan konutun icra yoluyla satılmasına kadar gidebilmektedir. Bu sebeple kiraya verilen evin kira ödemelerinin sigorta vasıtasıyla garanti altına alınması bu tarz mağduriyetlerin önüne geçecektir. Kiranın tahsil edilmemesi durumunda sigorta firmasının devreye girmesiyle kredi taksitlerinin ödenmesi temin edilebilecektir. Ayrıca, kira ödemelerinin garanti altına alınacağını bilen vatandaş daha emin bir şekilde kredi kullanımını yapabilecek, bu durum konut kredisi talebini artırabilecektir. Bu talep artışı haliyle inşaat ve finans sektörünü olumlu istikamette etkileyecektir" dedi.

Kiracının kiraladığı mülkle ilgili sözleşmeden doğan kira bedelini ödeme yükümlülüğünü herhangi bir sebeple yerine getirmediği durumlarda, Trink Kira Poliçesi kapsamında ortaya çıkan kira gelir kaybı, poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınıyor. (Maksimum aylık 10.000 TL’ye kadar).

Riziko adresinin kiralanmasına ilişkin sözleşme gereğince sözleşmeden doğan kiracının kira bedelini ödeme yükümlülüğünü yerine getirdiği 3 (üç) aylık kira bedelinin ödendiğinin belgelendiği süre, sigortacı sorumluluğunun başlayabilmesi için poliçede beklenmesi gereken süre olarak adlandırılıyor.

Aylık kira bedeli, yıllık kira kaybı teminat limitinin 1/12’si ile sınırlandırılıyor. Aylık kira bedeli ile buna ilişkin tazminatın sigortacı tarafından ödeme yükümlülüğü, kiraya veren tarafından ikame olunan alacağın tahsili ve tahliye istemli davanın karara bağlandığı tarih veya poliçe vade bitiminde sona eriyor. Sigortacı, aylık kira bedeli ile buna ilişkin tazminatı, alacağın tahsili ve tahliye istemli dava ve poliçe vadesinden hangisi önce biter ise o kadarlık süre için geri ödemek ile yükümlü oluyor.

Kaynak: Silivri Haber