Konut Kredisi Masrafları Nasıl Geri Alınır?

28/11/2014

Bankalardan her ne ad altında olursa olsun konut kredisi, ihtiyaç kredisi ya da araç kredisi, hiç fark etmez; kredi alan herkesin kredi masrafını geri almak için başvuru hakkı vardır.

Konut Kredisi Masrafları Nasıl Geri Alınır?

AV. Hüseyin Mutlu Kredi Masrafını Geri Almada İzlenecek Yolları açıkladı. Buna göre, bankalardan her ne ad altında olursa olsun konut kredisi, ihtiyaç kredisi ya da araç kredisi, hiç fark etmez; kredi alan herkesin kredi masrafını geri almak için başvuru hakkı vardır. Dolayısıyla kullanılan konut kredisi için aşağıda belirttilen şartlar varsa geri almak için başvuru yapılabilir.

Ödemesi Biten Kredinin Masrafları Geri Alınabilir mi?

Örneğin; 2007 yılında taşıt kredisi aldınız, 2010 yılında da tüm ödemeleriniz bitti. Bu durumda da masrafı alma hakkı vardır. Yargıtay’ın istikrar kazanmış kararlarında gözükeceği üzere geriye yönelik masrafları 10 yıl alma hakkınız bulunmaktadır. Yeni Borçlar Kanundaki Sebepsiz Zenginleşme başlığını taşıyan m. 82.  de yer alan ‘her halde zenginleşmenin gerçekleşmesinden itibaren 10 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.’ maddesinden de yola çıkarak 10 yıl geçmişe dönük isteme hakkınız vardır. Bu makalemin yayınlaması Şu an itibariyle 2002 yılının eylül ayından sonra çektiğiniz bir kredinin masrafını almada süre bakımından bir sakınca yoktur. Aynı zamanda haksız şart olan bu ücretleri ödemek bunları kabullendiğiniz anlamına gelmemektedir. ( 13.Hukuk Dairesi Esas:  2011/5605 Karar: 2011/14474; Esas:  2011/4736, Karar: 2011/11579 )

Bankaya Böyle Bir Hakkın Olmadığını Savunuyorsa Ne Yapmalı?

Bankaya gittiğinizde banka haliyle para iade etmemek için her türlü zorluğu çıkaracaktır ki çıkarmaktadırlar. Dosya masrafı adı altında değişik kalemlerde alınan birçok ücret bulunmaktadır. Sözleşme serbestliği ilkesi çerçevesinde kredi çekeni aydınlatıp bu konuda müzakere edip bu parayı alabilirler. Ancak bankalar müzakereyi bırakın bilgilendirme bile yapmamaktadır. Kredi çekenin içeriğine müdahale edemeyecek bir biçimde yapılan sözleşmelerle alınan ücret yasal değildir. Yani bankanın bu ücretleri alabilmek için sözleşmelerin sonlarına attığınız imza yetmemektedir. Bu konuda bilgilendirme ve müzakere ettikleri ispatlayabilmeleri için sözleşme sonlarına atılan imzalar yanında dosya masraflarının neye ne kadar olduğu belirtilecek. Bu maddenin yanında bir de imzanız olacak. Örnek verecek olursak;

Kredi sözleşmesi kapsamında dosya masraf tutarı, (……..) TL’dir. İmzanız.
Kredi sözleşmesi kapsamında komisyon tutarı, (…….) TL’dir. İmzanız.

Sözleşme maddeleri içersinde bu yukarıda verdiğim örnekler olmaktadır. Yalnız bu maddelerin yanında imzanız da olması gerekmektedir. İmzanız sadece sözleşme sonlarında var, bu maddelerin yanında yoksa yüksek mahkeme kararlarında da görüleceği üzere sözleşmelerin maktu olduğu tüketiciyi aydınlatmadan ve müzakere etmeden bankaların bu işlemi yaptığı kabul edilmekte; bu sebeple de bunların yasal olmadığı kararları veriliyor. Kaldı ki 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6/2.maddesi gereğince, taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

Kredi Masrafları Nasıl Geri Alınır?

Bankanızla muhatap bile olmayın, bir sürü uydurma bilgi verip moralinizi de bozarlar. İlk önce krediyi çektiğiniz bankanın genel merkezine aşağıda örneği verilen dilekçenin boşluklarını doldurarak iadeli taahhütlü olarak gönderin. Bankada gönderdiğiniz dilekçeyi alan kişinin imzası adresinize gelecek. Bu geldikten sonra banka haksız aldığı ücretleri iade ederse sıkıntı yok. Büyük ihtimal etmez, 1.161,67 TL altında ise yine örneğini verdiğim dilekçeyi doldurarak Tüketici Hakem Heyetine müracaat ediniz. Büyük şehir statüsündeki il Tüketici Hakem Heyetlerinde bu parasal sınır 3.032,65 TL olduğunu hatırlatmakta fayda var. Buraya kadar hiçbir ücret yatırmanıza gerek yok. 1.161, 67 TL üzerinde ise gönderdiğiniz dilekçeden sonra paranızı yatırmamışlarsa Tüketici Mahkemelerine müracaat ediyorsunuz. Bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi yoksa Tüketici mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat ediyorsunuz. Şunu hatırlatmakta fayda var, Tüketici Hakem Heyetlerine müracaatta hiçbir ücret yatırmanıza gerek yok. Mahkemeye müracaatlarda harç alınmıyor ancak tebligat masrafları, bilirkişi ücreti adı altında 250 TL civarı bir ücret alınır.

Kaynak: E-Karaman