Konut Kredisi Taksitinin Ödenmediği Durumda Banka Evin Satışını Gerçekleştirebilir mi?

25/07/2018

Konut kredisi kullandıktan sonra yaşanabilecek maddi sorunlar ve ya plan dışı mali olumsuzluklar nedeni ile konut kredisi taksitleri ödenmemesi sonucunda banka konutu satışa çıkarabilir mi?

Bankanın bütün edimlerini ifa etmiş olması(muacceliyet uyarısında bulunması) ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde banka konutu satışa çıkararak borcunu tahsil edebilir.

Mortgage Kanunu'na göre konut kredisi taksitinin üst üste ödenmemesi durumunda banka evin satışa çıkarılarak borcun tahsili yoluna gidebilir. Tüketicini Korunması Kanunu'na göre banka, kalan konut kredisi borcununu tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak bankanın bütün edimlerini ifa etmiş olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilecek. Bankanın evi satışa çıkarma hakkını kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vermesi ve muacceliyet uyarısında bulunması gerekecek.

Kaynak: KrediPazarı