Konut Kredisinde Erken Ödeme Cezası Kalkıyor mu?

01/12/2015

Yeni yönetmeliğe göre, konut finansman kuruluşu (banka), erken ödenen tutara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacak. Yapılan düzenlemeyle beraber, tüketicilere peşin faizden indirim hakkı sağlanacak

28 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülen Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği, 28 Kasım 2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte tüketiciyi koruyan düzenlemeler yapıldı. Yönetmeliğe göre, konut finansmanı sözleşmelerinde tüketici, vadesi henüz gelmemiş bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilecek veya kredi borcunun tamamını erken ödeyerek kapatabilecek.

Bu durumda konut finansman kuruluşu, yani banka, erken ödenen tutara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacak. Yapılan düzenlemeyle beraber, tüketicilere peşin faizden indirim hakkı getirildi. Faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin olarak tahsil edildiği kredilerde, tüketicinin erken ödeme yapması halinde konut finansmanı kuruluşu, (banka) akdi faiz oranı üzerinden konut kredisi hesaplama yaparak gerekli indirimi yapmak üzere bir sistem kurmakla yükümlü olacak.

Yeni yönetmeliğe göre, kredi kullanımı sırasında tüketicini rızası olmadan krediyle ilgili sigorta yaptırılamayacak. Tüketicinin isteğe bağlı sigorta yaptırmak istemesi halinde, seçim hakkı tüketiciye bırakılacak ve  sigorta şirketinden sağlanan teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Bu sigortanın; kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek. Konut finansmanı sözleşmelerinde; tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacak ve tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacak. (İki türlü kefalet bulunmaktadır. Adi Kefalet ya adi müteselsil kefalet. Adi kefalette, kefillerin sorumluluğu ikinci plandadır. Yani önce asıl borçluya gidilir, alacak mahsup edilmediği takdirde varsa birden fazla kefilden payları oranında tahsilat yapılabilir. Müteselsil kefalette ise, zincirleme sorumluluk vardır. Yani ister borçludan ister kefillerden, hatta isterse kefillerden istediğiniz birinden alacak talep edilebilir. Müteselsil kefiller, önce borçludan alacağını talep et diyemez).

Kaynak: Yeni Çağ