Kredi Büyüme Hızında Sorun Yok

09/10/2012

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 2012 yılı sonunda kredi büyüme hızının yüzde 14 civarında gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü belirterek, ”Bugün itibariyle Türkiye’de kredi büyüme hızı sorunsuz bir şekilde sürdürülebilir seviyelere yaklaşmıştır” dedi.

Zorunlu Karşılıklar ve Diğer Makro İhtiyati Politikalar

Gelişmekte Olan Ülke Tecrübeleri Konferansı”nda konuşan Başçı, finansal istikrarın büyüme ve istihdam ile yakın ilişkisi olduğunu anımsatarak, finansal krizleri önlemenin maliyetinin, bu krizlerin yol açtığı maliyete kıyasla çok daha düşük olduğunu söyledi.
 Kriz sonrası toparlanma sürecinde Türkiye ekonomisinin iç ve dış talepte ayrışma, kısa vadeli sermaye hareketleri girişinde artış, cari işlemler dengesinde bozulma ve hızlı kredi büyümesi ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Başçı sözlerini şöyle sürdürdü:

”Kısa vadeli sermaye girişlerindeki artış, bankacılık sistemi aracılığıyla hane halkı ve şirketlerin krediye erişimini kolaylaştırırken, diğer taraftan TL’nin değerlenmesine yol açarak iç ve dış talepteki ayrışmaya yol açmıştır. Buna bağlı olarak cari dengenin hızla bozulması ve finansmanın kısa vadeli sermaye girişleri ile sağlanması, küresel risk iştahındaki ani değişimlere  karşı ekonominin hassasiyetini artırarak, makro ekonomik ve finansal istikrara dair kaygıları gündeme getirmiş ve alternatif bir politika yaklaşımını gerekli kılmıştır. Yeni politika yaklaşımında fiyat istikrarı önceliği korunurken, finansal istikrarı da destekleyici bir amaç olarak gözetilmiştir. ”

Risk İştahı Oynak

’
2011 Ağustos’undan sonra küresel büyümeye ve kamu borcuna ilişkin endişelerin artmasıyla küresel ölçekte riskten kaçınma eğiliminin arttığına işaret eden Başçı, risk iştahının daha oynak bir hale geldiğini söyledi. Bu dönemde bankacılığın likidite ihtiyacını azaltmaya yönelik olarak zorunlu karşılık oranlarının düşürüldüğünü anımsatan Başçı, yakın zamanda rezerv opsiyonu mekanizmasının politika araç setine dahil olduğunu ifade etti.

Kaynak: Milliyet