Kredi Hamlesi ile Büyüme Desteklenecek

13/03/2020

Bankalar, üreticiler ve tüccarlar yerine tüketicileri fonlamayı tercih ediyor. Bu tercih karşısında Merkez Bankası yönetimi, kredilerin sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek verimli ve üretim odaklı sektörlere yönlendirilmesini için önemli tedbirler aldı.

Tüketim ağırlıklı kredi genişlemesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı (TCMB) yeni tedbirler almaya yöneltti. Kurum tarafından zorunlu karşılık oranları yeniden düzenlenerek, kredilerin üretime ve ticarete yönlendirilmesinin önü açıldı.

Stratejik Sektörlere Destek Bu hamleyle büyümeyi daha kaliteli kılmak, ithalatı frenleyip ihracatı arttırmak, finansal istikrara olumlu katkı sunmak amaçlanıyor. Tarım, imalat sanayii gibi stratejik sektörleri güçlendirmek planlanıyor.

Sistem değişti Murat Uysal yönetiminde faiz oranlarında art arda indirim yapan, yatırım ortamını iyileştiren TCMB, zorunlu karşılıklarla ilgili şu kararları almıştı: “Reel kredi büyüme oranı %15’in üzerinde olan bankalar için selektif sektörlere kullandırılan 2 yıldan uzun vadeli krediler ile 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri reel değişimlerinin tamamı büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının %15’in altında olması; %15’in altında olan bankalar için 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri dışında kalan bireysel kredi reel değişiminin %75’i ve yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla 9 Mart 2020 tarihinden itibaren kullandırılan TL kredilerin tamamı büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 5’in üzerinde olması durumunda zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanılabilecek.”

Söz konusu kararlar, reel sektör temsilcilerince olumlu karşılandı ve “Böylece yeni bir döneme kapı aralanacak. Ekonomimiz toparlanacak, ülkemiz güçlenecek. İthalat ile ihracat verileri dengeye oturacak” yorumlarını beraberinde getirdi.

Büyümeye Katkı Sağlanacak

Finans çevreleri, TCMB’nin zorunlu karşılık önlemiyle ihracat yapan sektörlere kullandırılan kredileri teşvik etmeyi ve cari açığa neden olan tüketici kredilerini sınırlandırmayı esas aldığını dile getiriyor.

Kurumun zorunlu karşılık politikasını bir makro istikrar aracı olarak kullanmaya devam ettiğine dikkat çeken aynı çevreler, “Öyle görünüyor ki bu tedbir sayesinde ekonominin aşırı ısınması engellenecek. Stratejik yatırımlar artacak, üretim ve ihracat odaklı büyümeye imkân tanınacak” öngörüsünde bulunuyor.

Kaynak: Yeni Akit