Kredi Masraflarının Tüketiciye İadesine Yargıtay Destek Veriyor

04/07/2014

Bankalardan konut kredisi kullanan tüketicilerden masraf adı altında yüksek paralar alınmasına onay veren mahkeme kararları Yargıtay’dan döndü.

Bankalardan konut kredisi kullanan tüketicilerden masraf adı altında yüksek paralar alınmasına onay veren mahkeme kararları Yargıtay’dan döndü. Yargıtay 13.Hukuk Dairesi, bankaların aldığı kredi masraflarının geri ödenmesine hükmeden Tüketici Hakem Heyetlerinin kararlarına destek verdi. Kararlarda, bankanın ancak ve sadece yaptığı zorunlu -makul ve belgeli masraflar için para kesebileceğine, ancak bunun da bilirkişi raporuyla kanıtlanması gerektiğine işaret etti. Böylece, bankaların kredi verdiği müşterilerden aldığı, ancak zorunlu-makul olduğunu belgeleyemediği masrafları geri ödemesi gerektiği içtihat haline geldi.

Asliye Hukuk Mahkemesinden Banka Lehine Karar

Yargıtay’ın mahkemelere ve bankalara ‘tüketiciyi daha fazla tüketmeyin’ anlamına gelen uyarı kararları Yargıtay Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma başvuruları üzerine alındı. Bu örneklerden birinde Gökçeada’da bankadan konut kredisi kullanan, bu sırada kendisinden 682 bin TL masraf kesilen vatandaşın hukuk mücadelesi konu edildi. Buna göre; adı geçen tüketici kendisinden masraf adı altında kesilen paranın iadesi için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurdu. Hakem heyeti, söz konusu masrafın iadesine karar verdi. Ancak, davalı banka bunun üzerine iade kararının iptali için mahkemeye gitti. Ve Asliye Hukuk mahkemesi, Tüketici Hakem heyetinin masrafın tüketiciye iadesine ilişkin kararını iptal etti.

İtiraz üzerine verildiği için de banka lehine olan bu karar kesinleşti. O aşamada kesinleşen karara karşı tek hukuk yolu olan kanun yararına bozma için Yargıtay Başsavcılığı devreye girdi. Başsavcılık, konut kredisi nedeniyle kendisinden 682 bin TL kesilen tüketici lehine tutum takındı: Başsavcılık, masrafın kredi sahibine iadesine karşı çıkan mahkeme kararının kanun yararına bozulmasını istedi.

Yargıtay Tüketici Tarafında

Bu başvuru Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nde tartışıldı. Daire, aynı günlerde yapılan diğer benzer başvuruların tümünü tüketici lehine yorumlarla karara bağladı. Bankaların kullandırdıkları konut kredileri için ancak zorunlu, makul ve belgelendirebildiği masrafları tüketiciden isteyebileceğine dikkat çeken Daire, tüketici aleyhine olan mahkeme kararlarının kanun yararına bozulmasına karar verdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki uygulamalar ile Avrupa Konseyi yönergesindeki haksız şartlar konusunda tüketici lehine uygulamalara da dikkat çeken Yargıtay 13.Hukuk Dairesi, bankalara ve mahkemelere uyarı niteliği taşıyan kararını şöyle gerekçelendirdi:

HAKSIZ ŞART: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile, Avrupa Konseyi’nin 05.04.1993 tarihli, 1993/13/AET Yönergesinde ve bu yönergeyi iç hukuklarına aktaran Avrupa Birliği ülkelerinde, standart sözleşmelerde yer alan hükümlerin ve özellikle bu sözleşmelerin içeriğini oluşturan genel işlem koşullarının, haksız şart olduğuna ilişkin bir karine öngörülmüştür. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6/3. fıkrasına göre, “Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.”

Kaynak: Taraf