Kredilerde aslan payı İstanbul’a

10/08/2009

449 milyarlık kredi pastasından aslan payını İstanbul aldı. İstanbul’u Ankara ve İzmir izledi

BDDK’nın Finansal Türkiye Haritası verilerine göre Türkiye genelinde verilen 448 milyar 998.5 milyon TL kredilerin yüzde 65.94’ünü üç il topladı. Türkiye genelinde kredilerden en büyük payı 193 milyar 67.3 milyon TL ile İstanbul aldı. Toplam nakdi krediler içinde İstanbul’un payı yüzde 43 oldu. Bunu 77 milyar 999.8 milyon TL kredi kullanan ve yüzde 17.4 paya sahip olan Ankara ile 25 milyar 16.3 milyon TL kredi toplayan ve yüzde 5.57 paya sahip olan İzmir izledi. Haziran ayı itibariyle verilen 448 milyar 998 milyon TL’lik nakdi ve gayri nakdi kredilerden en az yararlanan iller, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğunlaştı. Kredilerin illere göre dağılımı listesinde, en az kredi çeken iller arasında 114.6 milyon TL ile Hakkari birinci sırada yer aldı. Onu 119 milyon TL’yle Bayburt izledi. Söz konusu illerin toplam krediler içinden aldığı pay 0.05’in altında kaldı. Haziran ayı itibariyle nakdi ve gayri nakdi kredi olmak üzere toplam 250 milyon liranın altında kredi alan il sayısı 11 oldu. • ANKA Ailelerin borcu 2008’de 129 milyar liraya çıktı İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın raporuna göre, 2007 yılında ailelerin bankalar, katılım bankaları ve tüketici finansmanı şirketlerine olan toplam borcu 104 milyar lira iken, 2008 yılı sonunda bu rakam 128.9 milyar liraya ulaştı.
Kaynak: Star