Merkez Bankası Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Açıklandı

05/05/2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı fiyat gelişmeleri raporu açıklandı. Raporda enerji fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekilerek enflasyon yükselişinde gıda fiyatlarındaki artışın etkili olduğu bildirildi.

Nisan ayında tüketici fiyatları %0,85 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,92 puan azalarak %10,94’e gerilemiştir. Bu dönemde yıllık enflasyon gıda dışındaki alt gruplarda düşüş kaydederken, enflasyondaki yavaşlamaya en belirgin katkı enerji grubundan gelmiştir. Gıda fiyatları gerek işlenmemiş gerekse işlenmiş ürünlerde mevsimsel eğilimine kıyasla yüksek bir oranda artmıştır. Enerji fiyatlarında uluslararası petrol fiyatlarındaki sert düşüşün yansımalarıyla azalış eğilimi sürmüştür. Hizmet enflasyonu, salgına bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı kalemler başta olmak üzere, alt gruplar genelinde azalmıştır. Bu dönemde temel mal grubu enflasyonu Türk lirasındaki değer kaybına rağmen yavaşlamıştır.

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda grubunun katkısı 0,29 puan artmış; enerji, hizmet, temel mal ve alkol-tütün-altın gruplarının katkıları ise sırasıyla 0,78, 0,21, 0,11 ve 0,11 puan azalmıştır.

Enerji fiyatları Nisan ayında % 4,99 oranında gerilemiştir. Enerji fiyatlarındaki düşüşte, uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme etkili olmuştur. Türk lirasındaki değer kaybına rağmen, akaryakıt ve tüp gaz fiyatları Nisan ayında sırasıyla % 12,82 ve % 11,50 oranında düşmüştür. Ayrıca bu dönemde, fiyatı belediyelerce belirlenen şebeke suyu fiyatları da (% -1,63) azalmıştır. Bu gelişmeler sonucunda, enerji yıllık enflasyonu 6,51 puan azalarak % 3,30’a gerilemiştir.

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Nisan ayında 1,23 puan artarak % 11,28 olmuştur. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada % 5,23’e, işlenmiş gıdada ise % 17,78’e yükselmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış veriler, işlenmemiş gıda fiyatlarında hem taze meyve ve sebze hem de diğer gruplarda yüksek bir artışa işaret etmiştir. Diğer işlenmemiş gıda grubunda genele yayılan artışlar izlenmekle birlikte, özellikle bakliyat (% 7,54) ve kırmızı et (% 4,30) fiyatları dikkat çekmiştir. Bu dönemde, işlenmiş gıda fiyatlarındaki artışın hızlanmasında ekmek-tahıllar, katı-sıvı yağlar ile alkolsüz içeceklerdeki gelişmeler öne çıkmıştır. Bu gelişmelerle taze meyve ve sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon % 15,23 ile yatay seyretmişti. Özetle, Nisan ayı gıda fiyat gelişmelerinde salgına bağlı tedbirlerin arz koşullarına etkisi, döneme özgü güçlü talep artışı, vergi ayarlamaları ve döviz kuru gelişmeleri gibi birçok unsurun belirleyici olduğu değerlendirilmektedir.

Kaynak: KrediPazari