Merkez Bankası Rezervleri Şubatta Arttı

27/03/2020

Merkez Bankası rezervleri Şubat ayında bir önceki aya oranla %5 arttı. Rezervler 107.7 milyar dolar seviyesine çıktı.

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre % 5,1 artarak 107,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre % 3,2 artarak 75,8 milyar ABD doları olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları ise % 10,5 artarak 30,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre % 6,4 artarak 18,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 13,2 milyar ABD doları anapara, 4,9 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 26,9 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 19,9 milyar ABD doları bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre % 2,3 artarak 36,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: KrediPazari