Merkez Bankası Şubat Ayı Parasal Gelişmelerini Yayınladı

31/03/2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı parasal gelişmeler raporunu yayınladı. Geniş para arzı şubat ayında %29,6 büyüdü.

Geniş para arzı M3, Ocak 2020 döneminde yıllık %28 büyümenin ardından Şubat 2020 döneminde %29,6 büyümüştür. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay gerçekleşen %45,6’dan %51,1’e yükselmiştir.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Ocak 2020’da %19,3 iken Şubat 2020’da %23,2 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ocak 2020’da bir önceki yıla göre %9,7 artarken, Şubat 2020 döneminde bir önceki yıla göre %11,2 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir.

Şubat 2020’da geniş para arzı M3’de gözlenen yıllık %29,6 oranındaki büyümede %19,6 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %7,1 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır.

Kaynak: KrediPazari