Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklarda İndirime Gitti

16/03/2020

Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası zorunlu karşılıklara (ZK) uygulanan faiz/nema oranlarında 20 Mart'tan geçerli indirime gitti.

Reuters'a bilgi veren bankacılar TCMB'nin TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 Mart'tan itibaren %8'den %6'ya indirdiğini belirtti.

TCMB'nin zorunlu karşılık sisteminde, belirlenmiş üretim odaklı sektörler başta olmak üzere yüksek kredi büyümesi sağlayan bankaların TL ZK nemalarında 2 puan zorunlu karşılık avantajı bulunuyordu. Böylece bu kredi büyümesini sağlayan bankalar için uygulanan TL ZK faiz oranı 10'dan %8'e inmiş oldu. TCMB'nin belirlediği kredi büyümesini sağlamayan bankalar için ise ZK faiz/nema oranı sıfır olarak uygulanacak. Bu oran 2019 sonundan beri sıfır olarak uygulanıyordu.

Kredi büyümesinin düşük zorunlu karşılık oranları ve daha yüksek faizle teşvik edildiği yeni sistem TCMB tarafından geçen yıl Ağustos ayında devreye alındı.

Sistem daha sonra kredi büyümesinin hesaplanmasında tüketici fiyat endeksinden arındırılmış hesaplamaya geçildi. Ayrıca uzun vadeli ticari kredileri ve konut kredilerini teşvik edecek şekilde güncellendi.

TCMB sistemi yabancı para ZK'lar için de uygulamaya aldı. TCMB'nin son değişikliği ise bireysel kredi reel değişiminin ve yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla kullanılan TL cinsi kredilerinin ZK formülünde ağırlığını değiştirmesi oldu. TCMB'nin her iki kredi türünde de caydırıcı düzenlemeye gitti.

Banka aynı düzenlemede belirlediği sektörlere kullandırılan 2 yıldan uzun vadeli kredilerin zorunlu karşılıklar formülünde değişikliğe giderek bu kredilerde bankaları ZK teşviklerinden daha kolay yararlanabilir hale getirmişti.

TCMB zorunlu karşılıkları bir makroihtiyati araç olarak tanımlıyor ve sektörel kredi yönlendirmesi de dahil sistemi aktif şekilde kullanacağını belirtiyor.

Kaynak: Reuters