Metrekareyle Konut Alınabilecek

04/08/2016

Yürürlüğe giren gayrimenkul sertifikası uygulamasıyla, artık bir konutun tamamı yerine belli bir metrekaresi satın alınabilecek.

Konut Sertifikası, bir konut projesine finansman sağlamak amacıyla, değeri bir metrekare brüt konuta eşdeğer olarak hamiline düzenlenmiş menkul kıymettir. Konut sertifikası ile küçük tasarruf sahipleri uzun vadede konut sahibi olabilmektedir.

Konut almak isteyen sertifika sahipleri, almak istedikleri konutun brüt metrekaresine karşılık gelen sertifikaları ibraz ettikleri takdirde konut alabilme imkanına sahip olur. Böyle olunca; tasarruflarının hacmi başlı başına bir gayrimenkule yatırım yapmaya yeterli olmayanlar, adeta söz konusu gayrimenkulü yani konutu metrekare metrekare almaktalar ve aynı zamanda değer artış getirisinden de faydalanarak gayrimenkul yatırımı yapmış olmaktadırlar. Ancak bu yatırım, tasarruf tutarıyla ilişkili olarak belli bir süreçte tamamlanmakta olup, sonuçta yatırımcı bir konut sahibi olma imkanına da kavuşmaktadır. Konut sertifikaları, ikincil piyasada paraya çevrilebilmekte ve aynı zamanda tasarrufların konut maliyetlerindeki artışa göre korunmasını da sağlanmaktadır.

Gayrimenkul sertifikası, inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, söz konusu projeyi gerçekleştirmeyi üsttlenen ve sertifikanın taahhütlerini yerine getirmekle yükümlü bir anonim ortaklık tarafından ihraç edilen hamiline yazılı bir menkul kıymettir. Gayrimenkul sertifikası, küçük tasarrufları inşaat sektörüne yönlendirerek dar gelirli kitlelerin konut edinmelerine imkan sağlar.

Gayrimenkul sertifikası yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı ve konut alımında artık yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren gayrimenkul sertifikası uygulamasıyla, artık bir konutun tamamı yerine belli bir metrekaresi satın alınabilecek. Gayrimenkul sertifikası uygulamasıyla, artık bir konutun tamamı yerine belli bir metrekaresini satın almak mümkün olacak. Yeterli sayıda sertifikaya sahip olan vatandaşlara, tamamlanan projeden istediği daireyi alma imkanı tanınacak.

Borsada Satılabilecek

Sertifika sahibi olmasına rağmen daire almak istemeyenler ise, sertifikalarını isterlerse borsada satabilecek. Ya da diğer bir seçenek olarak nakde dönüştürebilecek.

Kentsel Dönüşüme Ek Tedbirler

Kentsel dönüşüm amaçlı ihraç edilen gayrimenkul sertifikalarında, vatandaşın zarar etmesini önlemek için ek tedbirler de alındı. Bu projelerden alınan sertifikalar için belli dönemlerde geri alım garantisi verildi.

İlk Evini Alana Devlet Desteği

Öte yandan, bankada düzenli birikim yapıp ilk evini alanlara devlet katkısı sağlayacak sistem de 26 Ağustos’ta başlıyor. Uygulamaya göre, 3 yıl boyunca aylık 250 ile 2 bin 500 lira arasında ödeme yapanlara devlet katkısı sağlanacak.

Kaynak: Ntv