Mortgage başladı “konut kredisi” tarih oldu

16/06/2007

Yeni sisteme göre, taksitlerin 2 ay ödenmemesi halinde, bankalar 1 ay süre veriyor. Bu sure sonunda da haciz uygulaması başlatabiliyor

Bankalardan 6 Mart 2007’den önce konut kredisi kullananların, ’’Konut Finansmanı Kanunu’na’’ dahil olmamak için başvuru süreleri dün sona erdi. Finans kurumlarının “konut” adı altında verdikleri krediler de tarihe karıştı. Tutsata dahil olmak istemeyenler, ’’tutsata dahil olan kredilerden faiz üzerinden alınan yüzde 5 tutarındaki banka ve sigorta muameleleri vergisinin (BSMV) tahsil edilmemesi’’ avantajından yararlanamayacak. Ödenmeyen kredilerin takibi açısından eski ve yeni sistem arasında da fark bulunuyor. Eski sistemde, İcra ve İflas Kanunu’na göre, 2 taksitin ödenmemesi halinde, bir hafta içinde muacceliyet (vadesi olsa da borcun tamamının tahsili) durumu ortaya çıkıyor ve bu süre sonunda banka rehin paraya çevirme yoluna gidebiliyor. Yeni sisteme göre, taksitlerin 2 ay ödenmemesi halinde, bankalar 1 ay süre veriyor. Ayrıca bankalar, rehin paraya çevrilmesi veya diğer varlıklar açısından haciz uygulaması başlatabiliyor. Yeni sistemde, tüketicinin hakkını araması açısından, yatırılması gereken teminat oranları artırıldığı için sistem bir basamak daha zorlaşıyor.
Kaynak: GazeteYenigün