Mortgage sistemine dikkat!..

20/04/2006

Konut kredisi alanlar, 'mortgage'den olumsuz etkilenebilir.

Dargelirliye kira öder gibi ev sahibi olma imkaný saðlayan Mortgage Yasa Tasarýsý'na eklenen bir maddeyle, daha önce konut kredisi alanlara yasadaki hükümlerden yararlanmak için deðil, yasaya tabi olmamak için baþvuru yapma zorunluluðu getirildi. 3 ay içinde itiraz Borçlarýnýn kalanýný peþin ödemek isteyenler yüzde 2 ceza ödeyecek. Yani 80 Bin YTL'lik krediyi kapatmak isteyen bir tüketici Bin 600 YTL erken ödeme ücreti ödeyecek. Kapsam dýþýnda kalmak için 3 ay içinde baþvuru gerekiyor Faizler düþülecek Tüketiciler lehine önemli bir düzenleme de tasarýya kondu. Buna göre, kendisine ait bir konutu bulunmayan ücretliler aldýklarý konut kredilerinin 100 Bin YTL'ye kadar kýsmýna ait faiz ödemelerini vergiden düþebilecek.
Kaynak: Takvim