Mütekabiliyet Yasası'na Sınır Getirildi

14/04/2012

TBMM Adalet Komisyonu’nda yapılan yeni düzenleme ile yabancılara mülk satışı, ilçe yüzölçümünün yüzde 10 sınırını aşarsa durdurulacak.

TBMM Adalet Komisyonu, yabancılara mülk satışını düzenleyen Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nı değiştirerek kabul etti. Tasarının en kritik maddesi olan ve mevcut uygulamadaki “yabancıya mülk satışında ilçe merkezlerinin yüzde 10’luk sınırını aşamaz” hükmünü kaldıran madde değiştirildi.

Dağ ve Göl Ayarı Yapıldı

Yabancıya mülk satışına ilişkin tepkileri dikkate alan hükümet, geri adım atarak yeniden yüzde 10’luk sınırı getirdi. Ancak yeni düzenlemeye göre yüzde 10’luk sınırın kapsamı, dağ ve göller gibi coğrafi alanları da içine alarak yüzölçümü üzerinden hesaplanacak. Mevcut uygulamada yabancıya satışta yüzde 10’luk sınır “ilçe merkezindeki alanın yüzde 10’u” şeklinde uygulanıyordu. Yeni düzenlemeye göre, yabancı kişilerin edinebilecekleri taşınmazlar ve sınırlı ayni hakların toplam alanı, dağ ve göl alanları dahil “ilçe yüzölçümünün yüzde 10”u sınırını aşamayacak.

2.5 Hektar 30 Hektar Oldu

Öte yandan; yabancı kişilerin edinebilecekleri taşınmazlar ve sınırlı ayni hakların toplam alanı, ülke genelinde ise kişi başına 30 hektarı geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, 30 hektarı iki katına çıkarabilecek. Mevcut düzenlemede yabancıların ülke genelinde alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 2.5 hektarı geçemiyordu.

CHP Anayasa Mahkemesİ’ne Götürecek

Komisyon üyesi, CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Yüzde 10’luk uygulamaya dönülmesine rağmen bu tasarı ülkenin aleyhinedir. İlçenin tüm yüzölçümü dikkate alınarak satış yapılacak. Bu kabul edilemez. Ayrıca karşılıklılık ilkesi kaldırılıyor. Şirketlere satışta sınır yok. Tasarı anayasaya aykırıdır. Bu nedenle düzenlemeyi iptali için Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz” dedi.

Kaynak: Milliyet