Ne Kadar Konut Kredisi Kullanabilirim?

15/10/2018

Konut kredisi kullanmak için bankaya başvurduğunda istenilen tutarda konut kredisi verilmeyebilir. Konut kredisinin miktarını kişinin gelir durumunun uygun olması olması ve kredi kullanılacak konutun ekspertiz değeri belirler.

Konut kredisi kullanmak için bankaya başvuru yapıldığında bankalar tarafından ilk gerçekleştirilen konutun değerinin belirlenmesi için ekspertiz raporunun tespitidir. Ekspertiz raporu belirlendikten sonra kredi yasası gereğince bankalar en fazla konutun değerinin %80’ine kadar kredi kullandırımı yapabilmektedir.

Bankalar konut kredisi kapsamında 300 bin TL değerinde bir konut için en fazla %80’i olan 240 TL için konut kredisi kullandırılabilir. Bundan sonra oluşan hesaplama kişinin gelir durumu ile ilgilidir. Banka tarafından 240 bin TL için 120 ay vadeli kredi kullandırıldığında oluşan aylık ödemeler kişinin gelir düzeyinin üzerinde ise konut kredisi onaylanmaz.

Banka kredi verdiğinde kişinin iyi bir kredi notunuzun olmasının yanısıra verilen kredi miktarının da geri ödeyebileceği bir miktar olmasına önem verir. Bu kredi miktarını hesaplamak için bankalar 3 ana noktayı hesaba katar.

Peşinat Miktarı

Aylık Net Gelir

Halihazırdaki Borçluluk Oranı

Borç Gelir Oranları

Bir diğer hususta borç gelir oranıdır. Bu oran ön oran ve arka oran olarak hesaplanır.

Ön Oran: Ön oran aylık mortgage ödemenizin aylık net gelirinize bölünmesiyle ortaya çıkar. Ön oran aylık gelirinizin yüzde kaçının mortgage kredi ödemelerine gideceğini tespit eder. Genel olarak bankaların kriteri mortgage ödemenizin net gelirinizin %38 ini geçmemesidir.

Arka Oran: Arka oran toplam borç ödemelerinizin (mortgage, taşıt kredisi, tüketici kredisi, kredi kartı v.s. toplamı) aylık net gelirinize bölünmesiyle ortaya çıkar. Arka oran, aylık net gelirinizin yüzde kaçının toplam borç ödemelerine gideceğini tespit eder. Genel olarak bankaların kriteri toplam borç ödemelerizin net gelirinizin %50 sini geçmemesidir.

Örnek olarak ayda olarak 4.000 ₺ net maaş alan bir kişiyi ele alalım. Her bankanın kriteri değişiktir, ancak genel olarak, bu kişiye kredi verirken şu şartlar koşulur: Aylık net gelirin %38 i 1520 ₺ dir. Banka bu kişinin aylık mortgage ödemesinin 1520 ₺ yi geçmemesini ister. Aylık net gelirin %50 si 2000 ₺ dir. Banka bu kişinin aylık toplam borç ödemesinin 2000 ₺ yi geçmemesini ister.

Bu hesapları KrediPazari.com ‘Ne Kadar Kredi Alabilirim?’ butonundan elle hesaplamaya gerek kalmadan yapılabilir.

Kaynak: KrediPazarı