OECD Türkiye Beklentileri

22/05/2019

OECD Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'ye ilişkin beklentilerini açıkladı. Raporda Türkiye'nin büyüme tahminleri bir önceki tahmin dönemine göre düşürüldü.

OECD’nin yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda, Türk ekonomisinde Ağustos 2018'de yaşanan ağır finansal şokun etkisi ile 2018'in ikinci yarısında bir resesyonun tetiklendiğini, ancak güçlü bütçesel ve yarı bütçesel tedbirler ile daralmanın 2019 başlarında ılımlılaştırıldığını bildirdi.

Yatırımcı belirsizliğinin, son yerel seçimler sonrasında yüksek olmaya devam ettiğini belirten OECD, "İşletme ve hanehalkı güveni artan belirsizlikten etkilendi. Ancak uluslararası veya yurt içi güveni etkileyecek herhangi bir şok yaşanmaz ise 2019'un ikinci yarısında ölçülü bir toparlanma öngörülüyor. Bununla birlikte 2019 ve 2020'de GSYH seviyesi 2018 seviyesinin altında olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. OECD, büyümede öngörülen toparlanmanın etrafından önemli risklerin devam ettiğini de vurguladı.

Hanehalkı ve işletmeler ile yurt içi ve yurtdışı yatırımcıların güvenlerini geri kazanmak için ekonomi politikalarının kalitesi ve öngörülebilirliğinin, piyasa kurumlarının güvenilirliklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan OECD, "Merkez Bankası kredibilitesini güçlendirmeyi ve net uluslararası rezerv pozisyonunu yeniden inşaa etmeyi amaçlamalı" dedi.

Mali politikanın çok daha şeffaf hale getirilmesi gerektiğini aktaran OECD, konjonktür karşıtı tedbirlerin, şeffaf ve öngörülebilir bir yolla uygulanmaları halinde daha etkili olacaklarını savundu.

OECD Türkiye Beklentileri

OECD raporunda Türk ekonomisinin bu yıl %2,6 daralacağını ve 2020 yılında %1,6 büyüyeceğini öngördü. Bir önceki raporda bu yıl için %1,8 daralma, gelecek yıl için %3,2 büyüme tahmininde bulunulmuştu.

Tüketici fiyatları ortalama bu yıl için %19,5'ten %17,3'e çekilirken, gelecek yıl için %10,7'ten %12,6'ya çıkarıldı.

OECD işsizlik oranını 2019'da %13,3 ve 2020'de %14,0 olarak tahmin etti. Bir önceki raporda tahmin sırasıyla %12,7 ve %12,8 seviyesinde bulunuyordu.

Bir önceki raporda 2019 yılı için cari denge/GSYH tahmini -%2,9 olurken, bu raporda %0,3 oldu. Gelecek yıl tahmini -%3,1'den -%0,8'e revize edildi.

Kaynak: Dünya