Önce otur, sonra öde

07/04/2006

Önce otur, bir yýl sonra öde modeli ike konut sahibi olmak mümkün

Özsaya ve Gün-Er inþaat tarafýndan TOKÝ iþbirliðiyle hayata geçirilen Avrupa Konutlarý projesi, konutta farklý bir ödeme modeli getiriyor. Nisan sonuna kadar sürecek kampanyaya göre, projeden daire bedelinin yüzde 15'ini peþin vererek ev satýn alanlar, 240 aya varan vadelerle kredi geri ödemesine Nisan 2007'de baþlayacak. Dairelere bu yýl Aðustos'ta taþýnýlabilecek Peki iþsiz kalýnýrsa? Kampanya için Denizbank ile iþbirliði yaptýklarým söyleyen Avrupa Konutlarý Pazarlama Koordinatörü Ediz Giray, "Bu modelde kefil ya da ilave bir gayrimenkul ipoteði istenmiyor, 1 yýl sonra ödemeye baþlamak üzere 48 ay vade ile dekorasyon kredisi de kullanýlabilecek" dedi. Bankalarýn konut kredisi masraf kalemleri de bu modelde uygulanmayacak. Böylece yüzde 1.08 olan aylýk faiz, reel olarak yüzde 1'e düþecek. Hayat yerine ferdi kaza sigortasýnýn yapýldýðý modelde sigorta maliyeti de en az yüzde 80 iniyor. Projede ev alanlarýn iþsiz kalmalarý halinde zor duruma düþmemeleri için de bir formül düþünülmüþ. Ev alanlar, iþsiz kalýrlarsa o ayki taksidin yüzde 20'sini ödeyecek ve 6 ay ödemesiz bir süre tanýnacak. 250 daire 142 YTL'den baþlayan fiyatlarla satýlýyor Kampanya projenin üçüncü etabýnda kalan 250 daire için geçerli. Projede daire fiyatlarý ise 142-277 bin YTL arasýnda yer alýyor. 20 blokta toplam 1.368 baðýmsýz daireden oluþan projenin yüzde 87'si yeþil alana ayrýldý. Projede kapalý ve açýk yüzme havuzu, fitness center, basketbol, voleybol, mini futbol ve çocuk oyun sahasýnýn yaný sýra özel günlerde sosyal aktivitelerin de düzenlenebileceði bir de amfitiyatro bulunuyor. Aidatý düþürecek formülü buldu Halkalý'da yer alan Avrupa Konutlarý, diðer projelere kýyasla düþük aidat tutarý ile dikkat çekiyor. Projede yer alan mini market, kafeterya, kuaför, güzellik merkezi, kreþ gibi ticari üniteler ve 28 adet bodrum daire, ilk kez proje sahibi tarafýndan satýlmak yerine kiraya verilecek. Buradan elde edilecek gelir siteye býrakýlacak. Site yönetimi için ayrýlacak bu kaynak ise genel giderleri ve aidatlarý ödemede kullanýlacak. Vatan Nihal YUVACAN
Kaynak: Haber3