Reel Kesim Güven Endeksi Mayısta Geriledi

23/05/2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 2019 yılı Mayıs ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 6,6 puan azalarak 98,9 seviyesine geriledi.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1720 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirdiği reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 6,6 puan azalarak 98,9 seviyesine geriledi. TCMB’nın açıkladığı verilerde şu noktalara değnildi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 94,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü görülmektedir. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıflayarak devam ettiği görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin azalış bekleyenler lehine döndüğü, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlenerek devam ettiği görülmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlenerek devam ettiği görülmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,0 puan artarak %23,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı %5,6'ya, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise %67,1'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı %27,3'e yükselmiştir.

Kaynak: KrediPazarı