Reel Kesim Güveni Nisan’da Yüzde 33 Geriledi

24/04/2020

Merkez Bankası İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre reel kesim güveni nisan ayında bir önceki aya oranla %33 geriledi.

2020 yılı Nisan ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 32,9 puan azalarak 66,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 36,3 puan azalarak 62,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü görülmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıflayarak devam ettiği gözlenmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin azalış bekleyenler lehine döndüğü görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de azalış bekleyenler lehine döndüğü, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin azalış bekleyenler lehine döndüğü gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %13,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2020 yılı Nisan ayında, ankete katılan işyerlerinin %26,4'ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, %25,4'ü talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla diğer faktörler, hammadde ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar ve işgücü yetersizliği izlemiştir. Üretimlerini diğer faktörlerin kısıtladığını bildiren işyerlerinin %69,2'si bu faktörlerin "Covid-19 Coronavirus Salgını" ile ilgili olduğunu belirtmiştir.

Kaynak: KrediPazari