Resmi Rezerv Varlıkları Martta Yüzde 15 Düştü

28/04/2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmelerini açıkladı. TCMB Resmi rezerv varlıkları Mart ayında yaklaşık %15 düştü.

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre %14,5 azalarak 92,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibariyle, döviz varlıkları bir önceki aya göre %21,9 azalarak 59,2 milyar ABD doları olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları ise %3,3 artarak 31,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 23,4 artarak 22,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 17,4 milyar ABD doları anapara, 5 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 30,9 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 16,3 milyar ABD doları bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre %11,1 azalarak 32,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: KrediPazari