Satın Almak İstenilen Konutun Bilgileri Tapudaki Bilgiler Aynı Değilse Ne Yapılır?

03/08/2018

Konut kredisi kullanarak satın alınmak istenilen konut proje deki bilgileri ile tapudaki bilgilerinin aynı olmaması durumunda trampa yapılarak tapudaki bilgiler düzeltilebilir.

Konut kredisi kullanarak satın alınmak istenilen konutun projedeki bilgileri ile tapudaki bilgilerinin aynı olmaması nadiren de olsa karşılaşılan bir durumdur. Bu durumda her iki daire sahibi de anlaşarak tapudaki bilgileri düzeltilebilir.

Örnek olarak satın alınacak 5 nolu daire projede 3 numara olarak görünebilir. Bu durumda daire sahibi ile anlaşılarak trampa yapılması gerekir. (Trampa, hak veya malın başka bir hak veya malla değiştirilmesi anlamına gelir. Değiştirilecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabilir. Trampa edilecek taşınmaz malların değerlerinin birbirine eşit olması gerekmez. Değerler arasında eşitlik olmadığı takdirde denklik, aradaki fark kadar bir miktar para ödenerek sağlanabilir. Tapu sicil müdürlüğü trampada değerleri eşitlemek konusunda bir yetkisi sahip değildir. Farklı il ve ilçelerde bulunan taşınmaz mallara da trampa yapılabilir ).

Satın alınacak konut için konut kredisi kullanılacaksa önce trampanın yapılması gerekir. Tapu sicil müdürlüğünde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra konut kredisi başvurusunda bulunulabilir.

Kaynak: KrediPazarı