Tapu ve İmar Kanunda Değişiklik Yasalaştı

10/07/2019

Tapu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören 7181 sayılı kanun Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaştı. Yasa ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kanunla, Hazineye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık'a uzatıldı.

Yasa kapsamında, tarım arazileri, toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda belirtilen izinler alınmadan; bitkisel üretim amacı dışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy veya mezraların yerleşik alanı ve civarı veya yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek.

Afet riski altındaki alanlarda ve parsellerde, paydaşlarca anlaşma sağlanmasından sonra bir yıl içinde planlanan yapım işine başlanılmamış veya yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az altı aydır inşai faaliyete devam edilmiyorsa sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğuyla karar alınabilecek.

Kaynak: KrediPazarı