TCMB 2019 İlk Çeyrek Kredi Eğilim Anketini Açıkladı

05/04/2019

TCMB 2019 ilk çeyrek kredi Eğilim anketi verilerinde bankaların kredi standartları rekabet sebepli olarak gevşediği ve yılın ikinci yarısında bireysel kredi taleplerinde azalış beklendiği ortaya konuldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Bankaların 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi’nin 2019 yılı ilk çeyrek verilerine ilişkin şu açıklamalara yer verdi;

Bankaların, işletmeler ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşetmeye başladığı, bu gevşemeye sebep olan en önemli faktörlerin rekabet baskısına ilişkin faktörler olduğu görülmüştür. 2019 yılının ikinci çeyreği için beklentiler işletmelere verilen tüm kredi türlerinde standartların gevşeyeceği, tüm bireysel kredi türlerinde ise standartların temelde aynı kalacağı yönündedir.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde işletmelerin kredi talepleri genel olarak artarken, yabancı para cinsinden açılan krediler ile büyük işletmelere verilen kredi taleplerinde azalışın sürdüğü görülmektedir. Tüm bireysel kredi türlerinde de kredi taleplerindeki azalış devam etmiştir. 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin beklentiler tüm işletme kredi türlerinde ve diğer bireysel kredi talebinde artış görüleceği, konut kredisi ve taşıt kredi talebinde ise azalışın devam edeceği yönündedir.

Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının gevşediği görülmektedir. 2019 yılı ikinci çeyreği için bankaların beklentileri fonlama koşullarında söz konusu eğilimin devam edeceği yönündedir.

Kaynak: KrediPazarı