TCMB Mart Ayı Fiyat Gelişmelerini Açıkladı

04/04/2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2019 Mart ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunu açıkladı. Raporda enflasyondaki artışın nedenlerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Fiyat Gelişmeleri Raporuna göre mart ayında yaşanan fiyat artışına ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde;

Mart ayında tüketici fiyatları %1,03 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,04 puan yükselerek %19,71 olmuştur. Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama devam etmiş, ana eğilimindeki düşük seviyeler korunmuştur. Bu dönemde hizmet yıllık enflasyonu yataya yakın bir seyir izlerken, temel mallar enflasyonundaki yavaşlama eğilimi alt gruplar geneline yayılarak sürmüştür. Gıda yıllık enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatlarındaki belirgin artışa bağlı olarak yükselmiştir. Enerji enflasyonundaki artışta ise döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler etkili olmuştur.

Mart ayında tüketici fiyatları %1,03 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,04 puan yükselerek %19,71 olmuştur. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre enerji ve gıda gruplarının katkılarında sırasıyla 0,22 ve 0,17 puan artış gözlenirken, temel mal grubunun katkısı 0,36 puan düşmüş, hizmet grubunun katkısında ise bir değişim olmamıştır.

Enerji fiyatları Mart ayında %1,94 oranında artmıştır. Bu gelişmede döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak yükselen akaryakıt ve tüp gaz fiyatları (sırasıyla %4,94 ve 3,81) etkili olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte, enerji grubu yıllık enflasyonu 1,84 puanlık artışla %16,41 seviyesine yükselmiştir.

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Mart ayında 0,52 puan artarak %29,77’ye yükselmiştir. Bu gelişmede, taze meyve ve sebze fiyatlarına bağlı olarak %41,71’e yükselen işlenmemiş gıda enflasyonu belirleyici olmuştur. Taze meyve-sebze grubunda yıllık enflasyonun %70,69’a ulaşması dikkat çekmiştir. Diğer işlenmemiş gıda grubunda ise kırmızı et fiyatlarında artış gözlenmiştir. Mart ayında işlenmiş gıda fiyatları %0,25 ile ılımlı bir oranda artmış; grup yıllık enflasyonu %18,69’a gerilemiştir. Özetle, bu dönemde enflasyon taze meyve-sebze grubunda yükselirken, taze meyve-sebze dışı gıdada gerilemiştir.

Yurt içi üretici fiyatları Mart ayında %1,58 oranında artmış, yıllık enflasyon ise yataya yakın seyrederek %29,64 olmuştur. İmalat sanayi yıllık enflasyonu sınırlı bir düşüşle %28,23’e gerilemiştir. Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimi ise bu dönemde yükselmiştir.

Kaynak: KrediPazarı