TCMB Şubat Ayı Fiyat Gelişmelerini Yayınladı

05/03/2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2019 Şubat ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı.

Merkez Bankası’nın Şubat ayı yurt içi üretici fiyatları ve tüketici fiyatlarını inceleyerek enflasyon oranlarını açıkladığı raporda şu açıklamalara yer verildi.

Şubat ayında tüketici fiyatları %0,16 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,68 puan azalarak %19,67 olmuştur. Yıllık enflasyon petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak enerji grubunda yükselirken, diğer alt gruplarda düşüş göstermiştir. Gıda yıllık enflasyonu bu dönemde gerilemekle birlikte yüksek seviyesini korumuştur. Temel mallar yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi alt gruplar geneline yayılarak sürmüştür. Hizmet fiyatları Ocak ayındaki yüksek artış sonrasında bu dönemde görece ılımlı bir artış göstermiştir. Bu görünüm altında, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu yavaşlamış, ana eğilimindeki düşük seviyeler korunmuştur.

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mal, gıda ve hizmet gruplarının katkılarında sırasıyla 0,47, 0,30 ve 0,07 puan düşüş gözlenirken, enerji grubunun katkısı 0,17 puan artmıştır.

Yurt içi üretici fiyatları Şubat ayında yüzde 0,09 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 3,34 puan azalarak yüzde 29,59’a gerilemiştir. İmalat sanayi yıllık enflasyonu ise 1,14 puan düşüşle yüzde 28,47 olmuştur. Bu dönemde, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimi yükselmiştir .

Kaynak: KrediPazarı