TOKİ'den konut alan ve alamayanın şikayeti

07/12/2008

Ankara'da Toplu Konut İdaresinden (TOKİ) konut alanlar, en fazla ulaşım ve belediye hizmetleri ile çevredeki mağaza fiyatlarından şikayetçi. TOKİ'den konut alamayanlar ise fiyatları ve taksitleri yüksek buluyor.

Türkiye Genç İşadamları Derneğinin (TÜGİAD) Ankara Şubesi tarafından yapılan "TOKİ Algı Araştırması"nın sonuçlarına göre, TOKİ'den konut alanların yüzde 45,3'ü konutlardaki yaşam standartlarından çok memnun, yüzde 30,5'i memnun iken, yüzde 9,6'sı memnun olmadığını, yüzde 7,4'ü hiç memnun olmadığını ifade etti. Diğer taraftan, deneklerin yüzde 68'i, "TOKİ'nin konutlarına taşınmanın yaşam kalitesini artırdığını" belirtirken, yüzde 24'ü yaşam kalitesinin olumsuz etkilendiğini bildirdi. Konutlardaki yaşam standartlarından memnun olmayanlar ve hiç memnun olmayanlar, bunun gerekçesi olarak, yüzde 40,7 ile "ulaşım sorununu", yüzde 13,8 ile "çevredeki mağazaların fiyatını", yüzde 12,1 ile "sosyal çevreyi" ve yüzde 10,6 ile "yaşam standartlarını" gösterdi. TOKİ konutlarında oturanların en az şikayet ettiği sorunlar ise "eğitim ve sağlık hizmetleri". Anketlerden, bu konutlarda oturanların, çevre kirliliği, susuzluk, parklar ve yeşil alanlar, çevre düzenlemelerinden memnun olduğu belirlenirken, öncelikle halledilmesi gereken sorunların başında ulaşım geldiği ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 56,5'i ulaşım hizmetlerinin, yüzde 17,7'si belediye hizmetlerinin öncelikli sorun olduğunu ifade etti. Ulaşım hizmetlerinden memnun olmadıklarını ifade edenlerin oranı, bir başka soruda yüzde 58'e kadar çıktı. Alışveriş merkezlerinin yeterliliği ile ilgiyi soruya, deneklerin yaklaşık yüzde 30'u "memnun değilim" veya hiç memnun değilim" şeklinde yanıt verdi. TOKİ'nin konutlarında oturanların yüzde 63'ü çevrenin güvenliğinden memnun olduğunu belirtirken, yüzde 31'i memnuniyetsizliğini dile getirdi. TOKİ'den konut alanların yüzde 55,6'sı "tereddüt etmeden" bu konutları aldığını, yüzde 92,7'si "konutları depreme dayanıklı bulduğunu", yüzde 75'i "konutların tuvalet, banyo ve mutfağının kalitesini beğendiğini" ifade etti. Konut alanların yüzde 87,6'sı aldıkları konutun yatırım amacı taşıdığını, ve yüzde 90,2'si bu konutların prim yaptığını düşünüyor. Araştırmaya göre, "TOKİ'nin tanınırlığı" oldukça yüksek. Deneklerin yüzde 86,1'i TOKİ'yi tanıyor, yüzde 75,1'i "devlete ait bir şirket" olduğunu biliyor. Katılımcıların yüzde 76,1'i TOKİ'yi "güvenilir", yüzde 13,5'i ise "güvenilmez" buluyor. Deneklerin yüzde 70'ten fazlası içinde oturmak için, yüzde 16,5'i de yatırım için konut sahibi olmak istiyor.
Kaynak: TimeTürk