TOKİ'den yeni ihaleler

15/03/2009

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa'nın muhtelif yerlerinde okul, altyapı ve çevre düzenlemesi, Konya-Ereğli'ye ise 92 adet tarımköy konutu, sosyal donatı, altyapı ve çevre düzenlemesi işlerini yaptırmak üzere ihale açtı.

Buna göre Şanlıurfa-Hilvan Karacurum'a 24 derslikli lise,Hilvan Yenimahalle'ye 32 derslikli ilköğretim okulu, Karaköprü'ye 3 adet 32 derslikli ilköğretim okulu, Viranşehir'de bulunan Cumhuriyet Mahallesine 24 derslikli lise, Suruç Remil'e de 24 derslikli ilköğretim okulu altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatları yaptırılacak. Konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak inşaat ve bu inşaatlara ait altyapı ile çevre düzenlemesi ihalesinde işin süresi yer tesliminden itibaren 600 gün olarak belirlendi. İhale, 21 Nisan 2009 tarihinde saat 10.00'da TOKİ'de "açık ihale usulü" ile yapılacak. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek. Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. Öte yandan TOKİ, Konya Ereğli'ye 64 adet 50 sağmal, 17 adet 100 sağmal ve 11 adet 200 sağmal işletmeli toplam 92 parselden oluşan ve her parselde 1 adet olmak üzere toplam 92 adet tarımköy konutu, cami, sağlık ocağı ve ticaret merkezini yaptıracak. Yer tesliminden itibaren 450 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi 17 Nisan 2009 tarihinde saat 14.30'da TOKİ'de "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. İhale koşulları Şanlıurfa'nın muhtelif yerlerinde okul, altyapı ve çevre düzenlemesi, Konya-Ereğli'ye ise 92 adet tarımköy konutu, sosyal donatı, altyapı ve çevre düzenlemesi ihalelerine katılmak isteyenler şartnameyi her iş için ayrı bedel ödeyerek TOKİ'den satın alabilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale tarihinde ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanacak. İkinci ödeme listesi yayımlandı Bu arada, Bulgaristan'dan 1989-1995 döneminde zorunlu göçle gelen, parasını yatırıp, devletten konut almak için ortalama 17 yıldır bekleyen ailelere yönelik ikinci ödeme listesi yayımlandı. Edinilen bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ), sorunun çözümü için çıkarılan kanun çerçevesinde, bin 89 aileye daha ödeme yapacak. Bu aileler, isterlerse nemalanmış paralarını alacaklar, isterlerse TOKİ'nin ürettiği konutlardan talepte bulunacak. İdare, daha önce, çıkarılan kanun çerçevesinde, geçen ay 577 kişiye ödeme yapılmasını sağlayan ilk listeyi yayımlamıştı. İkinci liste ile birlikte toplam bin 666 kişiye ödeme yapılmış olacak. Bulgaristan'dan 1989-95 döneminde göçe zorlanan Türklerin konut sorununu çözmek üzere, "göçmenlere yönelik konut edindirme uygulaması" başlatılmıştı. Göçmen vatandaşlardan, dönemin parası ile 2,5 milyon liradan 14 milyon liraya kadar peşinat alınarak, devlet eliyle iskan konutları yaptırıldı ve bu vatandaşlara 10 yıla varan taksitlerle satıldı. Bu kapsamda inşa edilen göçmen konutlarına 44 bin 452 göçmen başvururken, bunlardan 23 bin 495'ine konut, 3 bin 975'ine de arsa verildi. Ancak, geri kalan yaklaşık 17 bin göçmen vatandaş, parasını yatırdığı hale konut sahibi olamazken, toplanan paraların iadesi de sorun oldu.
Kaynak: Hürriyet