TOKİ, Karaman-Sarıveliler konutları için ihale açtı

25/06/2009

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Karaman Sarıveliler'e konut, ticaret merkezi, ada içi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatlarını yaptırmak üzere ihale açtı.

Karaman Sarıveliler'e konvansiyonel kalıp sistemiyle 96 adet konut, 1 adet ticaret merkezi, ada içi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatları gerçekleştirilecek. İhale, 15 Temmuz 2009 tarihinde saat 10.00'da TOKİ'de ''açık ihale usulü'' ile gerçekleştirilecek. Yer tesliminden itibaren 450 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine sadece yerli firmalar katılabilecek. Söz konusu ihaleye katılmak isteyenler şartnameyi bedel ödeyerek TOKİ'den temin edebilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak teklif mektupları, ihale günü ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
Kaynak: Sabah