TOKİ’nin Faizsiz Konut Kredisinden Kimler Yararlanabilir?

12/02/2019

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) faizsiz konut kredisi kullandırıyor. Peki faizsiz konut kredisinden kimler yararlanabilir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vatandaşlara belirli şartlarda limit yada konut sınırlaması olmaksızın faizsiz konut kredisi kullandırıyor.

Faizsiz konut kredisinden, aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara (5434, 5510, 2330 sayılı Kanun ilgili maddeleri), ilgili kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine, harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul kalan eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmiş ise en az aylıkta biri olmak koşuluyla müşterek tüm çocuklarına, çocukları da yok ise öncelikle anaya olmak üzere anne ve babasına bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla yararlanılabiliyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Faizsiz konut kredisinden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor.

Vade Sınırı Yok

Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının %25’i tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilmesi suretiyle yapılıyor. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır. Krediye faiz uygulanmıyor. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin %1’i oranında masraf alınıyor.

Faizsiz konut kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Kredi ile istenilen yerde ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkün.

Kaynak: Vatan