Toplam Kredi Stoku 2,5 Trilyon Oldu

15/08/2018

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Aylık Bülteni Haziran 2018 verileri yayınlandı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Haziran 2018 itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre %23 artarak 2.506 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Haziran 2018 itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre %23 artarak 2.506 milyar TL oldu.

Nakdi kredilerin 2.382 milyar TL’si bankalar, 55 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 36 milyar TL’si finansman şirketleri ve 33 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. Tasfiye olunacak alacaklar Haziran 2018 itibarıyla 80,2 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 74 milyar TL’si bankalara; 3,2 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 1,8 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,3 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir.

Ticari Krediler

Ticari krediler 1,9 trilyon TL oldu Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler 2018 Haziran ayı itibarı ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 artarak 1.943 milyar TL oldu. İmalat sanayi %26 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan ve perakende ticaret (%18) ve inşaat sektörü (% 12) takip etti.

Enerji sektörü bir yıl içerisinde %33 ile en hızlı büyüyen sektör oldu. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayisine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde %26 arttı.

Haziran 2018 itibari ile tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; %4,4 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü %4,2 ile turizm sektörü takip etti.

Bireysel Krediler

Bireysel krediler 563 milyar TL oldu. Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Haziran 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 oranında artarak 563 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin %37’sini konut kredisi, %17'sini kredi kartları, % 7'sini taşıt kredileri ve %39'unu ihtiyaç kredileri oldu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak %3,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel Kredi Müşterilerinin Sayısı 30,6 Milyon Oldu

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,6 milyon artarak 30,6 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 18,4 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

En Yüksek Bireysel Kredi Bakiyesi Olan İl İstanbul

Haziran 2018 dönemi itibarıyla İstanbul’da 195milyar TL, Ankara’da 54 milyar TL ve İzmir’de 36 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunmaktadır. Şırnak, %32 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir ve Mersin oldu.

Kaynak: KrediPazarı