Toplam Kredi Stoku 2,8 Trilyon Lira Oldu

21/11/2018

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, Eylül sonu itibarıyla önceki yılın aynı ayına göre %31 artarak 2 trilyon 762 milyar lira oldu.

TBB Risk Merkezi'nin Eylül 2018 Bülteni yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Eylül’de önceki yılın aynı ayına kıyasla %31 artarak 2 trilyon 762 milyar liraya çıktı.

Nakdi kredilerin 2 trilyon 633 milyar lirası bankalar, 66 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 35 milyar lirası finansman şirketleri ve 28 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar Eylül itibarıyla 97,6 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 89,9 milyar TL’si bankalara, 3,8 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 1,9 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 2 milyar TL’si de finansman şirketlerine ait oldu.

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler Eylül itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 artarak 2 trilyon 198 milyar TL oldu. İmalat sanayi %26 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan ve perakende ticaret (%17) ve inşaat sektörü (%12) takip etti.

Sektörler Bazında Krediler

Taşımacılık sektörü bir yıl içerisinde %65 ile kredileri en hızlı büyüyen sektör oldu. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde %38 arttı. Eylül itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör %4,9 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü %4,4 ile turizm sektörü takip etti.

Eylül’de Bireysel Krediler

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Eylül 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 artarak 565 milyar TL'ye yükseldi. Bireysel kredilerin %36’sını konut kredileri, %18'ini kredi kartları, %6'sını taşıt kredileri ve %39'unu ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 3,5 seviyesine geriledi. Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,5 milyon artarak 30,8 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 18,3 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Eylül ayında 191 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 71 bin oldu. 9 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

Eylül 2018 dönemi itibarıyla İstanbul’da 194 milyar TL, Ankara’da 54 milyar TL ve İzmir’de 37 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, %23 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, Van, İzmir oldu.

Kaynak: Habertürk