Türkiye, Mortgage krizinden etkilenmedi

30/11/2007

Yapı Kredi'nin İtalyan ortağı UniCredit Grubu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin ABD kaynaklı mortgage krizinden etkilenmediğini bildirdi.

UniCredit Grubu'nun Yeni Avrupa Araştırma Birimi tarafından hazırlanan 2007 raporunda Türkiye, Rusya, Bulgaristan ve Romanya'da Amerika'daki mortagage kredileri kaynaklı krizin etkilerinin şimdilik sınırlı kaldığı kaydedildi. Raporda ayrıca, bu ülkelerde hanehalkı varlıklarının 2008 ve 2009'da yıllık ortalama yüzde 14 büyüyeceği tahmininde bulunuldu. Rapora göre, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa (ODA) ülkelerinin genelinde yaşanan sağlam ekonomik büyüme ve iyileşen işgücü piyasası koşullarının sürdüğü ve ABD'deki kredi sorunlarının ciddi etkiler yaratmadığı belirtildi. -"ORTA VE DOĞU AVRUPA'DA HANEHALKI VARLIĞI BÜYÜYECEK"- Bu ülkelerin toplamında, hanehalklarının finansal varlıklarının 2007 yılında yüzde 20'lik artışla 718 milyar euro'ya ulaşmasının beklendiğine işaret edilen raporda, büyümenin 2008-2009 döneminde de yıllık ortalama yüzde 14 artış ile süreceği ve GSYİH büyümesinin üzerine kalacağı tahmin edildi. UniCredit Grubu'nun faaliyet gösterdiği ülkelerden Rusya, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'deki büyümenin öne çıkacağı, Estonya ve Letonya'da ise hanehalkı finansal varlıkları artışının çok sınırlı kalacağı öngörüsünde bulunuldu. -"FİNANSAL BORÇLAR YÜZDE 30 ARTACAK"- Rapora göre, 2007 yılında ODA ülkelerinde hanehalklarının borçluluğunda da önemli artışlar yaşandı. Özellikle tüketime ve gayrimenkul yatırımlarına olan güçlü talep ve krediye erişimin kolaylaşması ile birlikte, bu ülkelerin toplamında hanehalklarının finansal borçlarının 2007 yılı sonunda yüzde 30 artışla 257 milyar euro'ya ulaşmasının beklendiğine dikkat çekilen raporda, bu ülkelerde GSYİH'ye oran göz önüne alındığında (2007 için %21) hanehalklarının borçluluğunun euro bölgesi ülkelerine göre hala oldukça düşük seviyede olduğu hatırlatıldı ve "Ancak bu durum, özellikle gayrimenkul fiyatlarında aşağı yönlü sert bir düzeltme halinde hanehalkları için bir risk unsuru oluşturacaktır" denildi. -"TÜRKİYE'DE KONUT VE FERDİ KREDİLER BÜYÜYOR"- Raporun Yapı Kredi Bankası uzmanları tarafından hazırlanan Türkiye ile ilgili olan bölümünde ise, hanehalkı finansal varlıklarında sağlam büyümenin, borçluluktaki hızlı artışla dengelendiği ve bunun sonucunda hanehalkının "net" finansal varlıklarının GSYİH'ye oranının 2006 yılındaki seviyelerinde kalmasının beklendiği ifade edildi. Hanehalkı finansal varlıklarının kompozisyonunda kamu kağıtlarının payı azalırken, mevduatın payının arttığı, yatırım fonlarının ise 2006 yılının kötü etkisinden kurtulmaya başladığının dile getirildiği raporda, emeklilik fonlarının payının ise henüz çok küçük olmakla birlikte en hızlı büyüyen bileşen olduğuna işaret edildi. Hanehalkının borçluluğunda özellikle konut kredileri ve ferdi kredilerdeki büyüme ile birlikte, Mart ayından itibaren önemli artış kaydedildiğine dikkat çekilen raporda, bireysel kredilerdeki istikrarlı büyümenin, önümüzdeki dönemde faiz oranlarında beklenen gerileme ve yeni ipotekli konut kredileri kanununun etkisiyle sürmesinin beklendiği kaydedildi. ANKA
Kaynak: Zaman