Türkiye'nin Kredi Notu Yatırım Yapılabilir Seviyeye Yükseltildi

06/11/2012

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyesine yükseltti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyesine yükseltti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yükselişin risk algısına olumlu etki ederek faiz oranlarını düşüreceğini müjdeledi.

Mehmet Şimşek, "Kredi notumuz, 20 yıldan bu yana tekrar yatırım yapılabilir seviyeye yükselmiş oldu. 90'lı yılların Türkiye ekonomisine getirdiği tahribat kredi notumuza yansımıştı; ancak AK Parti hükümetleri döneminde sağlanan siyasi ve makroekonomik istikrar sayesinde ekonomimiz yeniden yatırım yapılabilir seviyeye yükselmiş oldu." dedi.

Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyesine çıkması ile ülkeye giren küresel sermayenin de artacağına dikkat çeken Maliye Bakanı, "Not artırımının gerçekleştiği ülkelerde iki yıllık süreçte portföy ve doğrudan yabancı yatırımlar ortalama Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)'nın yüzde 4'ü kadar artıyor. Bu çerçevede; kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye çekilmesi büyüme tahminlerimizi destekleyecek; hatta büyüme performansımızı artıracaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Son Dakika