Yeni Kalkınma Planında Neler Yer Alıyor?

08/07/2019

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanının onayının ardından TBMM’ye sunuldu. Planda en çok dikkat çeken madde ihtiyat akçesinin hazineye devri oldu.

11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin ise %9,9'a düşürülmesi ve 4,3 milyon ek istihdam yaratılması hedefleniyor.

Meclise sunulan torba yasa da ise son günlerde tartışma yaratan ihtiyat akçelerinin Hazine’ye devredilmesi konusunda da değişikliğe gidiliyor. Merkez Bankasının yıllık safi karının %20'sinin ihtiyat akçesine ayrılacağına yönelik hüküm, "Türk Ticaret Kanununda öngörülenden daha yüksek oranda ve sermaye ile sınırlı olmaksızın ihtiyat akçesi ayrıldığı, bu meblağ devamlı büyüdüğü" gerekçesiyle kaldırılıyor. Son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilecek. Bu süreçte ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamı, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın karından ayrılan kısmı hariç tamamı Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazine’ye verilecek.

Kaynak: İnvesting