Krediyle Ev alırken Bilinmesi Gereken Hak ve Yükümlülükler

11/11/2010

Kredi ile ev almak yasalarla belirlenmiştir, kuralları açıktır. Bu nedenle hakları, sorumlulukları ve yükümlülükleri iyi bilmek, titiz davranmak gerekmektedir.

ev_57Kredi Sözleşmesinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bu soru çok önemli çünkü daha sonra dert yanmamak, ağlamamak için kredi meselesini çok ciddiye alınmalıdır.

Bu nedenle de banka kredi işlemlerinde önünüze konan sözleşmeyi çok iyi okumalı, dikkatle değerlendirmelisiniz.

Bildiğiniz gibi halk arasında Mortgage olarak bilinen "Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" a göre konut finansmanı kuruluşları, yani bankalar, tüketicilere sözleşme öncesinde kredi işlemleri ile ilgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu vermek zorundadırlar.

Bu form tüketiciye teklif ettikleri kredi sözleşmesinin koşullarını içermektedir. Tüketici teklifi kabul edip etmemekte serbesttir. Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun tüketiciye verilmesini takip eden bir iş günü geçmeden imzalanan sözleşme geçersizdir. Bu yüzden unutmayın, mutlaka bu bilgi formunun tarafınıza verilmesi gerekir.

Konut finansman sözleşmeleri tüketici işlemi kabul edildiğinden, tüketici lehine diğer haklar konut tüketicileri tarafından da kullanılabilecektir. Bankalar bu konuda çok dikkatli ve titiz davranmaktadırlar.

Bütün işlemler tamamlandıktan sonra sizin banka ile yapacağınız sözleşmeye gelelim şimdi. "Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" a göre sözleşmelerin mutlaka yazılı olması ve bir suretinin tüketiciye verilmesi zorunludur.

Şimdi sözleşmelerde yasa gereği olması gereken hususlara şöyle bir göz atalım:

a) Kredi tutarı
b) Kredi sözleşmeleri için üzerine ipotek tesis edilen konuta ilişkin belgeler,
c) Yıllık faiz oranı ve yıllık maliyet oranı
d) Toplam borç tutarının anapara, faiz ve diğer giderler itibarıyla dağılımı
e) Faiz oranındaki değişmenin hesaplanma yöntemi
f) Geri ödeme, ödeme tarihleri, belirlenen ödeme tarihinin resmi tatile gelmesi durumunda ödemelerin ne zaman yapılacağı, ilk ve son ödeme tarihleri
h) İstenecek teminatlar, gecikme faiz oranı, borçlunun temerrüde düşmesinin sonuçları
i) Kredi geri ödemelerinin vadesinden önce yapılması halinde, erken ödeme ücreti öngörülmekte ise bu ödemenin hesaplanmasına ilişkin esaslar,
j) Kredinin yabancı para birimi cinsinden belirlenmesi durumunda hangi tarihteki kurun dikkate alınacağı k)Konutta kıymet takdiri yapılmasını gerektirebilecek haller ve kıymet takdirinin kimler tarafından yapılabileceği
l) Konuta ilişkin sigorta bilgileri.

Kaynak: Sabah