Adım Adım Kredi Kartı Aidatı İadesi Nasıl Alınır?

29/05/2013

Yargıtay, vatandaşın on yıl geriye dönük olarak haksız ve hukuksuz olarak alınan kredi kartı aidatı için geçmiş yıllara ait bedellerin alınmasının yolunu açtı.

Yargıtay, vatandaşın on yıl geriye dönük olarak haksız ve hukuksuz olarak alınan kredi kartı aidatının geçişmiş yıllara ait bedelini almasının yolunu açtı. Eğer bir kişide tek kredi kartı varsa alacağı tutar faiziyle beraber yaklaşık olarak 500 TL civarında.

Şöyle bir hesaplama yapacak olursak, tek bir kredi kartı olan kişi yılda 50 TL kart aidatı ödediyse bankadan alacağı meblağ 500 TL’yi bulacak. Kişinin birden fazla kredi kartı olacağı ve aynı zamanda aynı ev içerisinde yaşayanlarında birer kartı olacağı düşünülürse aidat parası ortalama 2 bin TL’yi aşmaktadır. Üstelik faiziyle geri almanız mümkün.

Tüketici Hakları Derneği’ de yapmış olduğu açıklamada, Yargıtay’ın kararının emsal niteliğinde olduğunu belirterek, haklarını aramak isteyen kişilere yardım edebileceğini dile getirdi. Bankaların istediği kart aidatı da bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Kimi bankalar düşük ücret isterken kimileri yüksek ücret talep etmektedir.

Hangi Bankalar Ne Kadar Kredi Kartı Aidatı Alıyor?

Akbank: 40 TL, Albaraka: 10,5 TL, BankAsya: almıyor, Citibank:25 TL, Finansbank:35TL, Fortis:40TL, Garanti:45TL, Halkbank: almıyor, ING:35TL, İşbank:25TL, Ziraat Bankası: 5TL, Vakıfbank:30 TL, TEB:35 TL, Yapı Kredi:45TL almaktadır.

Ancak aidatlar tüketicinin harcama miktarı ve kart limitine göre değişiklik göstermektedir.

Kredi Kartı Aidatını Geri Almak İçin Nasıl Bir Yol İzlenir?

Öncelikle bankanın genel müdürlüğüne “ihtarname” çekilmelidir. Yani yazılı başvuru yapılması gerekir. Bundan olumlu bir cevap alınmadığı durumda il ve ilçelerdeki Hakem heyetlerine başvurulmalıdır. Aynı zamanda Tüketici Mahkemesine itiraz edilebilir. Müracaat ücretsiz olup davanın kaybedilmesi halinde karşı tarafın mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerinin ödenmesi de söz konusu olabilir. Kredi Kartı Aidat Ücretrini Geri Alma Başvuru Dilekçe Örneği Hakem Heyeti’ne yapılacak başvuru için dilekçe örneği şu şekildedir: ……………… BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE (Banka adresi ) Konu: Kredi kart yıllık üyelik ücreti hk. Hamili olduğum ………………….. nolu kredi kartından ……. yılı ………. ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde …… YTL. kredi kartı yıllık üyelik ücreti kesildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Hesap Bildirim Cetveli ile kesilen yıllık üyelik ücreti, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesinde düzenlenen “ Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” hükmü ve ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır. Yukarıda saydığım nedenlerle ……. yılı ……….. ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan yıllık üyelik ücretine itiraz ediyor ve talep edilen ve kesilen …… YTL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu talep ediyorum. Aksi halde yasal yollara başvuracağım hususunu bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

Adres: Ad-Soyad İmzanız

2007 yılından bu yana kredi kart aidatları konusundaki hukuksuzlukla mücadele eden Tüketici Hakları Derneği Kurucu Başkanı Avukat Bülent Deniz, tüm işlemleri üç adımda özetliyor:

Adım Adım Kredi Kartı Aidatını Alma

1. Adım: Önce, kredi kartını veren bankaya başvurup, kredi kartınız için bugüne kadar ödediğiniz kart aidatı miktarının ve ödeme tarihlerinin yazılı olarak size bildirilmesini isteyin. Unutmamanız gereken şey şu: Bu başvuruyu, ilerideki hukuki süreçte kanıt yükümlülüğünün sağlanması için PTT’den iadeli taahhütlü mektup ile yapmalısınız. Banka ilgili mevzuat gereği, başvurunuza 20 gün içinde yazılı olarak yanıt vermek zorunda. Elinizde, kredi kart aidatı olarak geçmişten bugüne kadar yapılan ödemelere ilişkin hesap özetleri ve ödeme makbuzları varsa, bu başvuruya gerek yok. Doğrudan bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

2. Adım: Kart aidatı olarak geçmişten bugüne kadar ödediğiniz miktar ve ödeme tarihlerini gösteren belgelerle bankaya başvurup, ödenen miktarın tarafınıza geri ödenmesini talep ediyorsunuz. Bu başvuruyu da, tıpkı ilk adımda yaptığınız gibi hukuki süreçte kanıt yükümlülüğünün sağlanabilmesi için PTT’den iadeli taahhütlü mektup ile yapmalısınız.

3. Adım: Başvurunuz bankaya ulaştı, ama buna rağmen talep edilen miktar iade edilmedi veya banka tarafından paranın iade edilmeyeceği bildirildi. Bu durumda, yerleşim yerinin bağlı olduğu ilçe, kredi kartının alındığı şubenin bulunduğu ilçe veya banka genel müdürlüğünün bulunduğu ilçenin kaymakamlık binasında bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne yazılı başvurup yargı sürecini başlatıyorsunuz. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurunuzu, bizzat veya internet üzerinden e-devlet platformunu kullanarak yapabilirsiniz. Buraya yapılan başvurular tamamen ücretsiz. Sizden herhangi bir harç ve masraf alınmıyor.

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, başvuru hakkında en geç üç ay içinde karar vermek zorunda. Üstelik 1.161,67 TL’ye kadar olan başvurular için vereceği karar, bağlayıcı nitelikte. Tüketiciler, icra takibi başlatabiliyor. Elbette bu miktara kadar olan başvurular için verilecek karara karşı, aleyhine karar verilen taraf, kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemesi’ne itirazda bulunabiliyor. İtiraz üzerine Tüketici Mahkemesi tarafından verilecek karar, kesin oluyor. Daha yüksek meblağları almak için ise tüketicilerin Hakem Heyeti kararı ile birlikte Tüketici Mahkemesi’ne dava açması gerekiyor.

Kararlar Tüketiciler Lehine

Avukat Bülent Deniz, Hakem Heyetleri’nin genellikle tüketiciler leyhine karar verdiğini belirterek, “Bankaların kestiği bu bedeller, sizinle müzakere edilmediği için yasal değil” diyor. Tüketici açısından durum bu. Ancak Bankalar Birliği, Yargıtay’ın bozma kararında esasa girilmediğini savunarak, tüketicilerin son 10 yılda ödenen kart ücretlerini geri talep edebileceklerine imkan verildiği şeklinde yorumlanamayacağını ileri sürüyor. “Bankaların kazancı, yıllık 2 milyar 500 milyon lira” Tüketici Hakları Derneği Kurucu Başkanı Avukat Bülent Deniz, Türkiye’de 17 milyon tüketicinin cebinde yaklaşık 50 milyon kredi kartı olduğunu söylüyor. Deniz, “Bankalar, 2007 yılından bu yana kart başına ortalama 50 lira civarında ücret talep ediyor. Hesapladığımızda ortaya 2 milyar 500 milyon gibi çok büyük bir rakam çıkıyor” diyerek, bankaların elde ettikleri yüksek gelire işaret ediyor.

Tüketici Sorunları Hakem Hayetine Yazılacak Dilekçe Örneği

… (buraya ilçe ismi yazılacak) Kaymakamlığı/ Valiliği Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na, Başvurucu:

… (buraya adınız, soyadınız ve yerleşim adresiniz yazılacak)

Karşı Taraf: … (buraya banka ismi ve adresi yazılacak) Konu: Kredi kart aidatının iadesi hakkında. Olay: Hakkında başvuruda bulunduğum … (buraya banka ismi yazılacak) na ait … (buraya kredi kart numarası yazılacak) nolu kredi kart hamiliyim. Dilekçe ekinde bulunan hesap özetleri ve ödeme belgelerinden de görüleceği gibi çeşitli tarihlerde toplam olarak … (buraya ödenen miktar yazılacak) TL. kredi kart aidat bedeli tahsil edilmiştir. 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu kararlar ışığında; tahsil edilen bu paranın hukuka ve yasaya aykırı olması nedeniyle söz konusu miktarın tarafıma ödenmesi için yazılı olarak bankadan talepte bulunulmuştur. Ancak tahsil edilen miktar, bugüne kadar tarafıma ödenmemiştir. Bu nedenle işbu başvurumda zorunluluk bulunmaktadır.

Hukuki Nedenle: 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin benzer konudaki kararları.

Kanıtlar: Ödenen kart aidatlarına ilişkin hesap özetleri, ödeme makbuzları, bankaya gönderilen dilekçe örneği, alındı belgesi, bilirkişi incelemesi. (Belgelerin örnekleri dilekçe ekindedir.) Sonuç ve İstem: Yukarıda açıklanan nedenlerle hakkında başvuruda bulunulan banka tarafından verilen … (buraya kredi kart numarası yazılacak) nolu kredi kartı için banka tarafından tahsil edilen … (buraya ödenen miktar yazılacak) TL. kart aidat bedelinin, ödeme tarihlerinden itibaren yürütülecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini dilerim.

Ad-Soyad-İmza

Kaynak: Gazete24