Bayraktar: Konut üretiminde, yaşamı daha kaliteli hale getirecek standartlar gerek.

02/01/2008

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, "Konut üretiminde, maliyeti düşürecek, insan yaşamını daha kaliteli hale getirecek standartlara ve yaklaşımlara ihtiyacımız var" dedi..

TOKİ, konut alanlarında yeni planlama ve tasarım değerleri geliştirilmesi için Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile işbirliği yapıyor. Bu kapsamda, konut planlama ve tasarım konusundaki değişik bakış açılarını değerlendirmek üzere, ODTÜ Mimarlık Araştırma Tasarım Planlama Uygulama Merkezi (MATPUM) ile bugün bir çalıştay gerçekleştirildi. "Toplu Konut Alanlarında Planlama ve Tasarım Değerleri Geliştirme Çalıştayı", konut üretimi ve şehirleşmede sorunların tespiti ve strateji geliştirilmesi amacıyla, TOKİ, ODTÜ-MATPUM proje yönetim grubu ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından uzmanları bir araya getirdi. TOKİ Başkanı Bayraktar, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, idarenin şimdiye kadar 12 kenti kuracak sayıda konut ürettiğine dikkati çekerken, "Çalıştayda, kentler ve kent parçacıkları kurarken nelere dikkat edeceğimiz konusunda beyin fırtınası yapacağız" dedi. Arsa satışı karşılığı uygulanan hasılat paylaşımı projeleri ile Türkiye'ye ileri yapı teknikleri yanında modern yerleşim standartları ve donatılarının da girdiğine anlatan Bayraktar, şöyle devam etti: "Ancak konut üretiminde, maliyeti düşürecek, insan yaşamını daha kaliteli hale getirecek standartlara ve yaklaşımlara ihtiyacımız var. Daha az emek ile daha kaliteli bir üretim ve yaşamın sağlanması gerekiyor. Mevcut 16 milyon konutun yarıdan fazlası salaş ve depreme dayanıksız. Yapı sektörüne, şehirleşmeye standardizasyon bakımından yeni açılımlar getirilmesi gerekiyor. Üretim sırasında, ekoloji, enerji tasarrufu, güvenlik gibi değerler ön plana çıktı. Bizim de hangi değerlere önem vereceğimizi görmemiz gerekiyor."
Kaynak: Hürriyet