Çiftçi Kredileri Yapılandırılacak

04/04/2013

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tarımsal amaçlı kooperatifler aracılığıyla çiftçilere kullandırdığı krediler yeniden yapılandırılıyor.

Tarımsal amaçlı kooperatifler aracılığıyla çiftçilere verilen krediler yeniden yapılandırılıyor. Kredilerin yeniden yapılandırmasında ilk taksit tutarı 2015 yılının Ekim ayında başlayacak ve 5 eşit taksitte ödenecek.

Çiftçilere Yeniden Yapılandırma

Borçlunun, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce dava konusu edilen veya icra takibi başlatılan alacaklar için başvurması halinde davalar sonlandırılacak ve icra takipleri durdurulacak.

Alacakların tamamının ödenmemesi halinde, alacak ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde hesaplanacak ve ödenen tutardan mahsup edilecek. Borçlu, ödeyemediği taksitini bir sonraki taksit ile birlikte öderse yapılandırmadan yararlanmaya devam edecek. Ancak, gene ödenmemesi veya ikiden fazla taksitin ödenmemesi halinde yapılandırma hakkını kaybedecek.

Muaccel durumda olan borçların yeniden yapılandırılmasıyla, temerrüt faizi kaldırılacak, faiz oranı sözleşmedeki yüzde 3'e çekilecek, her bir taksit sayısı için (1,05) katsayı uygulanacak.

Yeniden yapılandırma ile ödenemez durumda olan kredilerin geri dönüşü sağlanabilecek, kooperatif ortağı çiftçiler iktisadi ve sosyal açıdan rahatlatılmış olacak.
Siyasi Partiler Kanunu'nun, Anayasa Mahkemesi'nce yapılacak mali denetim içinde yer alan Kesinhesap ile ilgili değişiklik hükümleri, bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Anayasa Mahkemesi'nce sonuçlandırılmamış denetimler hakkında da uygulanacak.

Kaynak: İnternet Ajans