İnşaat sektörüne destek işsizliği azaltır

10/06/2009

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, hükümetin yatırım ve istihdam teşvik paketini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Ancak krizle mücadeleyle başlayan süreçte halihazırda yüksek seviyeye erişmiş olan bütçe açıklarının da artması, önümüzdeki dönemde aşılması gereken en önemli sorun olarak karşımıza çıkacaktır" dedi.

İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından bu yıl ilki düzenlenen "1. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi" İstanbul'da başladı. Referans Gazetesi'nin basın sponsorluğunda gerçekleşen zirvede konuşan Yalçındağ, inşaat sektörünün Gayri Safi Milli Hasıla'ya (GSMH) yüzde 6 katkı sağladığını, sektörün hem istihdama sağladığı katkı hem de uluslararası rekabet edebilirlik anlamında da Türkiye'nin büyüme sürecini yükselten kilit sektörlerden biri olduğunu vurguladı. İşsizlik yapısal soruna dönüşüyor Küresel maliyet krizi bağlamında işsizlik sorununun yapısal bir soruna dönüşmek üzere olduğunu vurgulayan Yalçındağ, inşaat sektörünün ve iş gücünü yoğun kullanan sektörlerin desteklenmesinin de işsizliği azaltacağını düşündüklerini ifade etti. Yalçındağ, hükümetin açıkladığı yatırım ve istihdam teşvik paketinin aktif iş gücü politikaları ile bu sorunu sınırlamasını ümit ettiklerini belirtti. Türkiye'de 2005'ten itibaren hız kesmekte olan büyüme trendinin, 2008'in ikinci çevreğinde ani bir ivme kaybı yaşadığını anımsatan Yalçındağ, krizin etkilerinin bertarafı için sadece dış talebin düzelmesinin yeterli olmayacağını, iç talepteki daralmanın da bu süreçte belirleyici bir unsur olduğunu ifade etti. Para, maliye ve dış ticaret alanlarında bir seri talep artırıcı önlemin yakın geçmişte yürürlüğe girdiğini de anlatan Yalçındağ, yatırım ve istihdam teşvik paketinin bir süredir hükümetin sivil toplum örgütleriyle paylaştığı ve geniş görüş alışverişi imkanı tanınarak geliştirdiği bir düzenleme olduğunu söyledi. Yalçındağ, kriz konjonktürünün aşılması ile başlayacak yeni büyüme sürecinin finansmanının üzerinde çalışılması gereken temel bir konu olarak görüldüğünü de dile getirdi. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşturulmuş yeni bir ekonomik düzende rekabet etmek zorunda kalacağını dile getiren Yalçındağ, bu yeni düzende de enerjide arz güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunun özel bir önemi olacağını vurguladı. 100. yıla 300 milyar dolarlık hediye Şubat ayı verilerine göre, Türkiye'deki işsizlik oranının yüzde 16.1 ile rekor seviyede olduğunu belirten İMSAD Başkanı Orhan Turan ise, inşaatta istihdamın 1 milyon 700 bin kişiden 1 milyona düştüğüne dikkat çekti. Turan, "İnşaat sanayisi yeni açıklanan teşvik paketinde ve hiçbir pakette önemli stratejik sektörler arasında yer bulamıyor. Bu çok önemli bir eksiklik. Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 yılında Türkiye'ye 3 tane hediye vereceğiz. 100 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihracatı yapmayı, 100 milyar dolarlık yurtdışı müteahhitlik geliri elde etmeyi ve iç pazarı 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: Referans