Kiralarda 'yan gider' tartışması

22/12/2008

Borçlar Kanunu Tasarısı'ndaki bir madde, kiracının korunmasına ilişkin yeni bir tartışmaya yol açtı.

Tasarının 302. maddesine göre, kontrata yan giderlerin kiracıya ait olduğu yazılabilecek. AKP'li Komisyon Başkanvekili Hakkı Köylü, böylece çatı oluğu, binanın boyası gibi giderlerin kiracıya yüklenmesine yol açabileceğine dikkat çekti. TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen Borçlar Kanunu Tasarısı'ndaki bir madde, Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya ile Başkanvekili Hakkı Köylü arasında kiracının korunması tartışmasına neden oldu. Tartışma, tasarının 302. maddesindeki "Kiraya veren, sözleşmede aksi öngörülmemişse, kiralananın kullanımı ile ilgili olmak üzere kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür" hükmünden kaynaklandı. Bu maddeye göre, kontrata yan giderlerin kiracıya ait olduğu yazılabilecek. AKP'li Komisyon Başkanvekili Hakkı Köylü, böylece çatı oluğu, binanın boyası gibi giderlerin kiracıya yüklenebileceğini savundu. Yargıtay içtihatlarına uygun Ahmet İyimaya ise şunları söyledi: "Tasarının bir bölümünde kiracının borçları, bir bölümünde kiralayanın borçları sıralanıyor. İki maddeyi birlikte okumazsanız yanlış olur. Apartmanın çatı masrafları, giriş kapısı, dış yüzey boyası gibi giderler tamamen mal sahibine aittir. Kontrata 'Yan giderler kiracıya aittir' diye yazsanız da bunların masrafı kiracıya yüklenemez. Ama dairenin kullanımıyla ilgili şeyler, mesela musluk kırıldı, klozet çatladı, jakuzinin kapısı kırıldı, pencere kırıldı, bunlar kiracıya aittir. Tek hükme bakarak ulaşılacak sonuç aldatıcı ve yanıltıcıdır. Kiralananın borcuyla kiracının borcunu yan yana getirdiğimizde bir tereddüt yok. Ancak tereddüt eden arkadaşlar varsa kanunu tümüyle kabul etmediğimiz için bazı maddeleri de yeniden de görüşürüz." Sözleşme özgürlüğü Tasarıyı hazırlayan Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Koç, düzenlemeyi şöyle yorumladı: "Bu İsviçre Borçlar hukukundan alınan bir düzenleme. Kiracının yükümlülüğünü artıran yeni bir şey getirmiyoruz. 'Apartman giderleri artık kiracıya ait olacak' denemez. Kural, yan giderlerin yine kiraya verene ait olmasıdır. Ama kiracının acilen bir yere ihtiyacı varsa, yarım kalmış bir onarımı 'Ben tamamlayıp oturayım' diyebilir. Kural olarak yükümlülük yine kiraya verene ait. Yan giderleri kiracının üstlenmesi sözleşme özgürlüğü çerçevesinde her zaman mümkün. Mevcut uygulama da öyle. Şimdi de öyle bir sözleşme pekala yapılabilir."
Kaynak: Hürriyet