Merkez Bankası Borç Verme Faiz Oranını % 11.5’ten %10’a Çekti

18/09/2012

Eylül ayı toplantısını yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gösterge faizi yüzde 5.75 seviyesinde bıraktı. Banka, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 5 seviyesinde tutarken, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 11.5’ten yüzde 10’a çekti.

Eylül ayı toplantısını yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gösterge faizi yüzde 5.75 seviyesinde bıraktı. Banka, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 5 seviyesinde tutarken, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 11.5’ten yüzde 10’a çekti.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şunlar yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile Bankamız bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo-Ters Repo Pazarı’nda uygulanmakta olan faiz oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

a) Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5,75 düzeyinde sabit tutulmuştur.

b) Gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 5 düzeyinde sabit tutulmuş; borç verme faiz oranı yüzde 11,5’ten yüzde 10’a, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 11’den yüzde 9,5’e düşürülmüştür.

c) Geç Likidite Penceresi Faiz Oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulmuş, borç verme faiz oranı yüzde 14,5’ten yüzde 13’e düşürülmüştür.

Son dönemde açıklanan veriler, iç ve dış talep arasındaki dengelenmenin öngörüldüğü şekilde sürdüğünü teyid etmektedir. Yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yurt içi nihai talep ılımlı seyretmeye devam etmekte, ihracat ise küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen artış eğilimini korumaktadır. Bu doğrultuda, toplam talep koşulları enflasyondaki düşüşü desteklerken cari işlemler açığı kademeli olarak azalmaya devam etmektedir.

Kurul, enflasyondaki düşüşün yılın son çeyreğinde belirginleşeceğini tahmin etmektedir. Bununla birlikte, enerji fiyatlarındaki artışlar ve enflasyonun bir süre daha hedefin üzerinde seyredecek olması fiyatlama davranışlarına dair temkinli bir duruş gerektirmektedir.

Yakın dönemde yaşanan gelişmeler finansal piyasalarda risk algılamalarının kısmen iyileşmesine neden olsa da, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin sürmesi nedeniyle para politikasında her iki yönde de esnekliğin korunmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda, alınan tedbirlerin krediler, yurt içi talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri dikkatle takip edilecek, Türk lirası fonlama miktarı gerekli görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanacaktır.

Kurul, rezerv opsiyonu katsayıları bir miktar daha artırılırken faiz koridorunun daraltılmasının finansal istikrarı destekleyeceği değerlendirmesinde bulunmuştur. Gerekli görülmesi halinde önümüzdeki dönemde aynı doğrultuda ölçülü bir adım atılabileceği ifade edilmiştir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. " Karar sonrası ilk gelen değerlendirmeler Merkez Bankası'nın son dönemde sıkça dile getirilen büyüme konusunda hamle yaptığı yönünde.

Merkez Bankası Açık İşlemleri Duyurusu Yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu’nun 18 Eylül 2012 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, yapılan TL likidite öngörüleri çerçevesinde, bir sonraki Kurul toplantısının yapılacağı 18 Ekim 2012 tarihine kadar miktar ihalesi açılacak günlerde bir hafta vadeli fonlama tutarının 0.5 milyar TL ile 7.5 milyar TL arasında olmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Ayrıca, 19 Eylül – 18 Ekim 2012 döneminde açılacak bir ay vadeli repo ihale miktarına ilişkin üst sınırı, her bir ihale için 3 milyar TL olarak belirledi. Ayrıca, likidite koşullarında öngörüler dışında önemli bir değişiklik gözlendiği durumlarda planlanan limitlerin dışında fonlama yapılabilceği belirtildi.

Kaynak: Vatan