Mortgage'ta son gün 5 Haziran

14/05/2007

Konut kredisi kullanan tüketiciler, 5 Haziran'a kadar itiraz etmedikleri takdirde otomatik olarak mortgage kapsamına alınıyor. Bankacılar, tüketiciler için mortgage sistemine geçmesinin daha avantajlı olduğunu vurguluyor.

Mortgage Yasası 6 Mart'ta yürürlüğe girdi. Buna karşın tüketicinin hak ve menfaatlerini düzenleyen ikincil mevzuat yürürlüğe girmediği için sistem tam olarak uygulanmıyor. Yasadan önce konut kredisi alan 500 bin kişi ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Mortgage geçip geçmemekte kararsızlar. Hükümet de ikinci mevzuatı hala çıkarmadığından sistemdeki düzenlemeler netleşmedi. Oysa kredi kullanan tekiticeler, 5 Haziran akşamına kadar kararlarına vermeli. Mortgage sistemine katılmak istemelenler bunu dilekçe ile bildirmeleri gerekiyor. Yoksa sisteme otomak olarak dahil edilecekler. Yasa, kredisini vadesinden önce kapatan tüketicilere yüzde 2 erken ödeme cezası geliyor. Ancak bu ceza, yasa çıkmadan önce konut kredisi kullanmış olan tüketicilere uygulanmayacak. Çünkü mevcut krediler, tutsat sistemine geçseler bile 4077 sayılı Tüketici Kanunu kapsamında değerlendirilmeye devam edecek. Tüketici Kanunu'nda ise erken ödeme cezası bulunmuyor ve tüketicinin kazanılmış haklarının korunacağını ifade ediyor. Mevcut kredi kullanıcıları tutsat sistemine geçtiğinde Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) muafiyetinden de yararlanabilecekler. Böylece 5 Haziran'dan sonra ödeyecekleri aylık taksitler düşecek. Tüketicinin önceden ödemiş olduğu BSMV ise kendisine iade edilmeyecek. Tutsat Yasası'nın getirdiği sigorta zorunluluğu konusunda ise bankalar farklı tutum izleyecek. Tutsat kapsamında yer almak istemeyen tüketicilerin kredi aldığı bankaya 5 Haziran 2007'ye kadar dilekçe vermesi gerekiyor. Aksi takdirde mevcut bütün konut kredileri otomatik olarak sisteme dahil olacak. Ancak bankacılar sisteme geçmek avantajlı olacağı için eski müşterilerinden büyük itirazlar gelmeyeceğini düşünüyor. MERKEZ, MORTGAGE İÇİN FARKLI REFERANS FAİZ VE ENDEKSE İZİN VERECEK Merkez Bankası'na göre, değişken faizli konut finansmanı sözleşmeleri düzenlenirken veya sözleşmede belirtilen dönemlerde faiz oranı ayarlaması yapılırken, içinde bulunulan aydan iki önceki ayda TÜFE yıllık değişim oranı esas alınacak. 1 Haziran 2007 tarihinden geçerli olmak üzere, değişken faizli konut finansmanı sözleşmelerinde kullanılabilecek referans endeksin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olarak belirlendiği kaydedildi. Değişken faizli konut finansmanı sözleşmeleri düzenlenirken veya sözleşmede belirtilen dönemlerde faiz oranı ayarlaması yapılırken, içinde bulunulan aydan iki önceki ayda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE yıllık yüzde değişim oranının esas alınacağı ifade edildi. FAİZ DÜZENİ Değişken faizli konut finansmanı sözleşmelerinde faiz oranının, referans alınan faizin veya endeksin değişimine belirli bir marjın eklenmesi suretiyle hesaplandığı belirtilen açıklamada, "Sabit faizli konut kredisinde; kredinin vadesi boyunca krediye uygulanacak faiz oranı değişmemekte ve kredi kullanan tüketici faiz değişimlerinden etkilenmemektedir. Değişken faizli konut kredilerinde ise TÜFE’ye bağlı olarak kredinin vadesi boyunca uygulanacak faiz oranında yukarı veya aşağı yönlü değişimler olabilecek, dolayısıyla kredi kullananlarının ödeyecekleri taksitler değişiklik gösterebilecektir" denildi. Açıklamada, ipotekli konut finansmanı piyasasının gelişmesi ve işlerlik kazanmasına paralel olarak, zaman içinde konut finansmanı kuruluşları ile kredi kullanacaklara farklı alternatifler sağlamak üzere, farklı nitelikteki referans faizlerin ve endekslerin de uygulamaya konulmasına izin verilebileceği bildirildi.
Kaynak: Hürriyet