Mortgage Sistemiyle İlgili İkincil Mevzuat Masaya Yatırılıyor

09/05/2007

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Konut Finansmanı Sisteminin, Hayatın Bir Parçası Haline Dönüşeceğini Belirterek, "Saman Alevi Gibi Yanıp Sönen Gündemdeki Konular Gibi Bir Konu Değildir. Her Ailenin Gündeminde Olacak, Varlığını Sürdürecek Bir Konudur" Dedi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, konut finansmanı sisteminin, hayatın bir parçası haline dönüşeceğini belirterek, "Saman alevi gibi yanıp sönen gündemdeki konular gibi bir konu değildir. Her ailenin gündeminde olacak, varlığını sürdürecek bir konudur" dedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şener, Mortgage sistemi ile ilgili ikincil mevzuat çalışmalarını gözden geçirmek üzere çeşitli kurumların temsilcileriyle biraraya geldi. Toplantı öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Şener, Türk finans tarihinin en büyük reformu olan Mortgage ile ilgili olarak 10 kurumun, gerekli ikincil mevzuat çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. Şener, yapılan düzenlemelerin, sistemin düzenli ve sağlıklı işleyebilmesi için gerekli görüldüğünü ifade etti. Bu çerçevede SPK'nın ipotek teminatlı menkul kıymetlerin ihracına ilişkin hazırladığı tebliğ taslağının web sitesinde görüşe açıldığını kaydeden Şener, konunun olgunlaştırılması için ilgili tarafların önerilerinin alınacağını söyledi. Konut finansmanı fonları ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin ihracına ilişkin esaslar hakkındaki tebliğ taslağının da görüşe açıldığını belirten Şener, diğer taraftan ipotek finansmanı kuruluşlarına ilişkin düzenleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Konut finansmanı sisteminde değerleme hizmeti verecek kurum ve uzmanlara ilşikin şartların düzenlenmesi amacıyla mevcut tebliğde değişiklik yapacak tebliğ değişiklik taslağının hazırlandığını ve görüşe açıldığını kaydeden Şener, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TOKİ, Tapu Kadatro Genel Müdürlüğü ve Bankalar Birliği ile toplantı yapılarak kurumlar arasında görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kanun öncesinde konut kredisi kullanan tüketicilerin kanun kapsamı dışında tutulma talebinde bulunabilmeleri için konut finansmanı hakkında dilekçe örneği hazırlandığını kaydeden Şener, bunun 'ben bu yeni sistemden yararlanmak istemiyorum' diyenlere yönelik bir çalışma olduğunu bildirdi. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından konut finansmanı sistemi kapsamında yapılacak işlemlerde banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanmasına ilişkin 84 sayılı Gider Vergileri Genel Tebliği'nin yayınlandığını kaydeden Şener, Merkez Bankası tarafından değişken faizli konut finansmanı sözleşmelerinde kullanılabilecek referans faizler ve endekslere dair tebliğin yayınlandığını belirtti. Hazine Müsteşarlığı'nın kredi ödeme sigortası ve gayrimenkul mülkiyet garanti sigortası ürünleri konusunda çalışmalar yaptığına işaret eden Şener, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından sözleşme öncesi bilgi formu standartının hazırlanmasına ilişkin çalışmaların tamamlanma noktasına geldiğini, bunun sistemin işlemesinde en önemli konulardan biri olduğunu söyledi. Şener, "Tüketicilere, konut kredisi için bankaya başvurduğunda önce bu bilgilendirme formunun zimmetle teslim edilecek. Banka tüketiciye 24 saat süre verecek. Tüketici inceleyip karının zararının nerede olduğunu ölçerek 'ben şu krediden istiyorum' diye müraacatını yapacaktır" diye konuştu. Önceki toplantıda bazı hedefler verdiklerini kaydeden Şener, "Burda hedefi tutturamayanların sistemle ilgili kredi notlarını birlikte kıracağız" dedi. Bakan Şener, İmar Bankası bonozedeleri ile ilgili düzenleme hakkında da bilgi verdi. Mevduat kabul etme ve bankacılık yapma faaliyetleri durdurulan İmar Bankası'nın devlet iç borçlanma senedi adı altında topladığı paraların ödenmesine ilişkin yasal düzenlemenin dün TBMM'ye gönderildiğini kaydeden Şener, bu yasaya istinaden bir Bakanlar Kurulu kararına ihtiyaç olacağını söyledi. Yasa ve Bakanlar Kurulu kararının çıkmasıyla birlikte bonoların defaten ödemesinin yapılacağını ifade eden Şener, ödemelere ilişkin usul ve esasların Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceğini söyledi. Şener, yasanın görüşmelerin sürerken Bakanlar Kurulu metninin de hazır hale getirileceğini kaydetti. Şener açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. 'İkincil düzenlemeler sonrası Mortgage sistemi ne zaman vatandaşın gündemine gelecek?' sorusu üzerine Şener, bu düzenlemenin, AK Parti Hükümeti döneminde yapılan en önemli düzenlemelerden biri olduğunu vurguladı. Türk ekonomisinin genel yapısı ile ilgili en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydeden Şener, düzenlemenin finans sistemi için de önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Şener, "Finans sisteminin derinliğinin artması, büyümesi, kentlerin güzelleşmesi, imara uygun yapıların ortaya çıkması, kayıt dışı ekonominin tasfiyesi gibi çok boyutlu etkilere sahip bir sistemdir. Hayatımızın bir parçası olarak gelişecek, Türk ekonomisinin on yıllarını etkileyecek bir sistemdir. Doğrudan doğruya hayatımızın bir parçası haline dönüşecek bu sistemin, bizden sonraki nesillerin hayatında ne gibi değişiklikler yapacağını tartışmalıyız. Saman alevi gibi yanıp sönen gündemdeki konular gibi bir konu değildir. Her ailenin gündeminde olacak, varlığını sürdürecek bir konudur" şeklinde konuştu. Milyonlarca hanede insanların nasıl ve nereden konut kredisi alabileceklerini konuştuklarını anlatan Şener, bu ortamda piyasada bu konunun gündeme gelmesinin önemli olmadığını söyledi. Şener, konunun aile ve arkadaş sohbetlerinde her zaman varlığını sürdüreceğini vurguladı. Şener, ikincil mevzuatın ne zaman tamamlanacağı sorusuna şu karşılığı verdi: "İkincil düzenlemeleri gözden geçireceğiz. Bakalım kurumlarımız ne zaman bitirebiliriz diyecek. Ona göre aşağı yukarı bir kanaat oluşabilir. Sistem yürürlüktedir. İkincil mevzuatla ilgili mesafeler de kısmen alınmıştır. Diğerleri de tamamlanırsa faydalı olur".
Kaynak: İhlas