TOKİ’den konut alanlar ne diyor?

15/12/2008

TOKİ'den konut alanlar, en fazla ulaşım ve belediye hizmetleri ile çevredeki mağaza fiyatlarından şikayetçi. TOKİ’den konut alamayanlar ise fiyatları ve taksitleri yüksek buluyor.

Türkiye Genç İşadamları Derneğinin (TÜGİAD) Ankara Şubesi tarafından yapılan "TOKİ Algı Araştırması", TOKİ’den konut alanların büyük bölümünün konutların sağladığı yaşam standardından memnun olduğunu belirlerken, en önemli sorunun ulaşım konusunda yaşandığını ortaya koydu. TÜGİAD Ankara Şubesi tarafından araştırma sonuçlarına ilişkin hazırlanan kitapçıkta, araştırmanın, "TOKİ’den konut almış kişilerin düşünceleri" ve "sokaktaki vatandaşın TOKİ’ye bakışı" olmak üzere iki parametre üzerine yapıldığı belirtildi. TOKİ’nin Eryaman’daki projelerinden konut alanlarla ve Ankara’nın Keçiören, Çankaya, Mamak, Sincan, Eryaman, Etimesgut ilçelerinde TOKİ’nin hedef kitlesini oluşturan vatandaşlarla, gelir dengesi gözetilerek görüşüldüğü belirtildi. TÜGİAD adına Pİ Grup Araştırma tarafından gerçekleştirilen ve 18 yaşın üzerindeki 1253 denekle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmada, 1236 deneğin doldurduğu anket formu geçerli sayılmış. Çoğunluk konutlardan memnun Araştırma sonuçlarına göre, TOKİ’den konut alanların yüzde 45,3’ü konutlardaki yaşam standartlarından çok memnun, yüzde 30,5’i memnun iken, yüzde 9,6’sı memnun olmadığını, yüzde 7,4’ü hiç memnun olmadığını ifade etti. Diğer taraftan, araştırmaya göre, deneklerin yüzde 68’i, "TOKİ’nin konutlarına taşınmanın yaşam kalitesini artırdığını" belirtirken, yüzde 24’ü yaşam kalitesinin olumsuz etkilendiğini bildirdi. Konutlardaki yaşam standartlarından memnun olmayanlar ve hiç memnun olmayanlar, bunun gerekçesi olarak, yüzde 40,7 ile "ulaşım sorununu", yüzde 13,8 ile "çevredeki mağazaların fiyatını", yüzde 12,1 ile "sosyal çevreyi" ve yüzde 10,6 ile "yaşam standartlarını" gösterdi. Konutlara ulaşım büyük sorun TOKİ konutlarında oturanların en az şikayet ettiği sorunlar ise "eğitim ve sağlık hizmetleri". Anketlerden, bu konutlarda oturanların, çevre kirliliği, susuzluk, parklar ve yeşil alanlar, çevre düzenlemelerinden memnun olduğu belirlenirken, öncelikle halledilmesi gereken sorunların başında ulaşım geldiği ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 56,5’i ulaşım hizmetlerinin, yüzde 17,7’si belediye hizmetlerinin öncelikli sorun olduğunu ifade etti. Ulaşım hizmetlerinden memnun olmadıklarını ifade edenlerin oranı, bir başka soruda yüzde 58’e kadar çıktı. Alışveriş merkezlerinin yeterliliği ile ilgiyi soruya, deneklerin yaklaşık yüzde 30’u "memnun değilim" veya hiç memnun değilim" şeklinde yanıt verdi. ‘TOKİ konutları prim yapıyor’ TOKİ’nin konutlarında oturanların yüzde 63’ü çevrenin güvenliğinden memnun olduğunu belirtirken, yüzde 31’i memnuniyetsizliğini dile getirdi. TOKİ’den konut alanların yüzde 55,6’sı "tereddüt etmeden" bu konutları aldığını, yüzde 92,7’si "konutları depreme dayanıklı bulduğunu", yüzde 75’i "konutların tuvalet, banyo ve mutfağının kalitesini beğendiğini" ifade etti. Konut alanların yüzde 87,6’sı aldıkları konutun yatırım amacı taşıdığını ve yüzde 90,2’si bu konutların prim yaptığını düşünüyor. Çoğunluk ‘TOKİ güvenilir’ diyor Araştırmaya göre, "TOKİ’nin tanınırlığı" oldukça yüksek. Deneklerin yüzde 86,1’i TOKİ’yi tanıyor, yüzde 75,1’i "devlete ait bir şirket" olduğunu biliyor. Deneklerin yüzde 67,5’i TOKİ’yi "ucuz ev üreten kuruluş", yüzde 11,7’si ise "zenginlere ve pahalı ev üreten bir kuruluş" olarak nitelendirdi. Katılımcıların yüzde 76,1’i TOKİ’yi "güvenilir", yüzde 13,5’i ise "güvenilmez" buluyor. TOKİ’nin "güvenilir" olarak nitelendirilmesinde gerekçe olarak, yüzde 30,6 ile "devlet kuruluşu olması", yüzde 26,1 ile "konutları zamanında teslim etmesi", yüzde 17,2 ile "gerçekçi fiyatlarla konut satması", yüzde 20,9 ile "sabit fiyatlarla konut satması" gösterildi. TOKİ’yi "güvenilmez" bulan yüzde 13,5’lik deneğin yüzde 33,7’si "TOKİ’den konut almak isteyip alamadığı", yüzde 23,5’i "fiyatları çok yüksek olduğu", yüzde 22,5’i de "konutların kötü yerleşim yerlerine kurulduğu" gerekçesi ile idareyi güvenilmez bulduğunu ifade etti. Fiyatlar ve taksitler yüksek TÜGİAD Ankara Şubesi’nin araştırmasındaki verilere göre, TOKİ’den konut alamayanların yüzde 40,8’i "konutların fiyatını çok yüksek", yüzde 19,7’si "taksitleri yüksek" buldu. Yüzde 20,1’i evin yerini, yüzde 4,4’ü konutlarda kullanılan malzemeyi beğenmedi. Deneklerin yüzde 80’den fazlası konut almayı düşündüğünü belirtirken, konut seçiminde yüzde 34,4 ile "fiyat", yüzde 19,8 ile "ödenebilecek taksit tutarı", yüzde 14,9 ile "konutun yeri" ve yüzde 14,7 ile evin kullanımının etkili olduğu kaydedildi. Çoğunluk oturmak için alıyor Deneklerin yüzde 70’ten fazlası içinde oturmak için, yüzde 16,5’i de yatırım için konut sahibi olmak istiyor. Deneklerin yüzde 71,2’si TOKİ konutlarındaki malzeme ve işçiliği beğenirken, yüzde 19,2’si bu konuda olumsuz yanıt verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 69,3’ü "TOKİ konutlarının sosyal yaşam için uygun olduğunu", yüzde 22,3’ü ise "sosyal yaşam için uygun olmadığını ve kullanışsız olduğunu" düşünüyor.
Kaynak: Milliyet