TOKİ'den konut alanlara kolaylık

04/05/2009

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), net alanı 80 metrekare olan konutlara getirilen damga vergisi istisnasından sonra, idareden net 80 metrekareden büyük konut alanlar için de damga vergisi kolaylığı sağladı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, 15 Temmuz'dan sonra yapılan net alanı 80 metrekareden büyük konut satışlarında, tek nüsha satış sözleşmesi düzenleme uygulaması başlatıldı. Satış işlemlerinde alıcılara satış nüshasının fotokopisi verilirken, böylece alıcı iki kez damga vergisi ödemekten de kurtuldu. Bu uygulama, TOKİ'den 100 bin YTL ödeyerek 80 metrekareden büyük konut alan vatandaşa, 750 YTL'lik kolaylık getirmiş oldu. Uygulama 15 Temmuz'dan itibaren başlatılırken, TOKİ'nin konut satışlarına aracılık eden bankaların şubelerini tam olarak bilgilendirmemesi nedeniyle, konut alan vatandaşlar, hem alıcı hem satıcı adına damga vergisi ödemek durumunda kaldı. Onaylı sözleşmenin fotokopisini yeterli gören vatandaşlar, ilgili banka şubesine başvurarak, ödedikleri damga vergisinin yarısını alabilecekler. TOKİ'den 15 Temmuz'dan sonra konut alan bu durumdaki vatandaşların 25 Ağustos'a, Ağustos ayı içinde konut alan vatandaşların da 25 Eylül'e kadar ilgili banka şubelerine başvurarak, ödedikleri damga vergisinin yarısını almaları gerekiyor. Aksi takdirde, tahsil edilen damga vergisinin bankalar tarafından Maliye Bakanlığı'na aktarılması durumunda, bu iadeyi almak oldukça zorlaşacak. Verilen bilgiye göre, damga vergisine ilişkin mevzuat uyarınca, TOKİ'nin kişilere yönelik satışlarında, idarenin payına düşen damga vergisi de kişiler tarafından ödeniyor. -NET 80 METREKARENİN ALTINDAKİ KONUTLAR DAMGA VERGİSİNDEN MUAF Bu yıl 6 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile TOKİ tarafından satışı yapılan ve net alanı 80 metrekareyi geçmeyen konutlar için, idare ile alıcı arasında imzalanan satış sözleşmeleri ve bu satışa ilişkin diğer kağıtlar damga vergisinden muaf tutulmuştu. Bu nedenle, 6 Haziran'dan itibaren net alanı 80 metrekareyi geçmeyen konut satışlarında damga vergisi tahsil edilmiyor. Kanuna rağmen, 6 Haziran'dan sonra yapılan net 80 metrekareden küçük konut satışlarında damga vergisi tahsil edilmişse, bu vatandaşlara iade edilecek. TOKİ, bunun üzerine, net alanı 80 metrekareyi geçen konutlarda vatandaşa damga vergisi kolaylığı sağlamak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yaptı. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, satış sözleşmelerinin 2 nüsha olarak yapılması gerekiyor. Bakanlık ile yapılan görüşmelerde, TOKİ'den taşınmaz alan tüketicilerin büyük çoğunluğunun yoksul ve dar gelirli kişiler olduğu ve idarenin kamusal niteliği göz önüne alınarak, ''tek nüsha sözleşme imzalanarak, bir fotokopisinin alıcıya verilmesinin'' satış işlemleri için yeterli olduğu değerlendirmesi yapıldı. Bu değerlendirme doğrultusunda, 15 Temmuz'dan itibaren onaylı sözleşme talep etmeyen taşınmaz alıcılarına yönelik, sadece tek nüshaya ilişkin binde 7,5 oranında damga vergisi tahsil edilmesi uygulaması başlatıldı. Onaylı sözleşme isteyen vatandaşlar, hem TOKİ hem de kendi adlarına binde 7,5'lik damga vergisini ödemeye devam edecekler. Yetkililer, satışlarda iki adet onaylı sözleşme düzenlendiğini, bunun birisinin TOKİ adına satışa aracılık eden bankada tutulduğununu, birisinin vatandaşa verildiğini belirtirken, vatandaşların onaylı nüsha yerine satış sözleşmesinin fotokopisini almasının satışın geçerliliği açısından herhangi bir sakıncası olmadığını vurguladılar. Bu konutların tapusunun ancak borcun bitmesinden sonra verildiğini, bu sürede konutların ancak bankada işlem yapılarak başkasına devredilebildiğini hatırlatan yetkililer, dolayısıyla vatandaşın bu sürede onaylı sözleşmeye fazlaca ihtiyacının olmayacağına dikkat çektiler. Yetkililer, vatandayların, herhangi bir nedenle onaylı sözleşmeye ihtiyaç duyması halinde, damga vergisini ödeyerek herhangi bir tarihte onaylı sözleşmeyi banka şubesinden alabileceğini vurguladı. Bu uygulama ile 15 Temmuz'dan sonra TOKİ'den konut alarak, onaylı sözleşme istemeyen vatandaşa harcamalarında, 100 bin YTL'lik konutta 750 YTL, 150 bin YTL'lik konutta bin 125 YTL, 200 bin YTL'lik konutda bin 500 YTL'lik kolaylık sağlanmış oldu. Diğer taraftan, TOKİ'nin konutlarına satışta aracılık eden Halk Bankası'nın tek onaylı sözleşme düzenleme uygulamasına 15 Temmuz'dan itibaren başlamasına karşın, Ziraat Bankası'nın bazı şubelerinin, haberdar olmaması nedeniyle çift onaylı sözleşme düzenleyerek çift damga vergisi tahsilatına devam ettiği belirlendi. Yetkililer, Ziraat Bankası tarafından 15 Temmuz'dan sonra iki nüsha onaylı sözleşme düzenlenerek satılan taşınmazlara ilişkin sözleşmelerden birinin, damga vergisinin son ödeme günü olan 25 Ağustos'a kadar bankaya iade edilmesi halinde, tahsil edilen damga vergisinin yarısının alıcıya iade edileceğini bildirdi. Vatandaşlar, Ağustos ayında satın aldıkları TOKİ konutlarına yönelik ödedikleri damga vergisinin ise 25 Eylül'e kadar iadesini isteyebilecek. Bankanın vergiyi Maliye Bakanlığı'na aktarması halinde, iadenin çok zor olduğu belirtiliyor.
Kaynak: Kanal1